Hoppa direkt till huvudmenyn

Hoppa direkt till sidans innehåll

Brandsläckare


6 kg Pulver

Om olyckan är framme och det börjar brinna är det viktigt att ha släckutrustning hemma. Är du rustad och vet hur du skall använda redskapen ökar möjligheterna att lyckas släcka en brand som uppstår i ett tidigt skede, alla bränder är små i början och upptäcks de i tid med t ex hjälp av brandvarnaren kan skadorna  minimeras både vad gäller liv och egendom.

Upptäcks branden i ett mycket tidigt skede kan kanske t.o.m. räcka med att hälla vatten på branden eller att kväva branden med hjälp av en filt. I vissa fall räcker det inte med vatten eller en filt då behöver du en handbrandsläckare till din hjälp.

Det vanligaste släckredskapet för hemmabruk är handbrandsläckaren. En hink vatten eller en inomhus kopplad vattenslang kan vara ett alternativ. Vilken typ av släckutrustning du än har i hemmet är det viktigt att du kan hantera den.

Handbrandsläckare finns i olika storlekar och med olika typer av släckmedel som t ex: vatten, skum, pulver och kolsyra.

 

 

Vid köp av släckare, kontrollera att den uppfyller europeisk standard. Fråga också efter var närmaste ställe för service och fyllning av använd släckare finns.

 Rekommendation för handbrandsläckare

Vid en brand är det viktigt att den brandsläcknings-utrustning som finns är enkel att hantera, klarar alla
typer av bränder och att släckningen kan ske effektivt och säkert.

Det finns flera alternativ av släckmedel i handbrand-släckare att välja mellan. Pulver, skum, kolsyra och
vatten. Pulver och skum klarar de flesta typer av bränder, medan kolsyra är begränsad att släcka
vätske- och elbränder och vatten är begränsad att enbart släcka fibrös brand.

Prover visar att pulver är det effektivare släckmedlet, om man jämför släckarens vikt i relationtion till släck-
kapaciteten.

Ett argument emot pulversläckaren är att den "dammar ner" efter att man har släckt en liten brand, och en omfattande
städning måste ske efter släckningen.

Det är viktigt att kontrollera släckarens effekivitetsklass innan man köper den.


Vi rekomenderar

- Pulversläckare 6 kg, klass 43A 233B C
- Skumsläckare 9/10 liter, klass 21A 183B
till villan eller lägenheten.


När du har använt släckaren är det viktigt att du lämnar in släckaren för omladdning så fort som
möjligt. Man kan inte "spara" en släckare som man bara använt lite grann. Vänd dig till den
affär där du köpt brandsläckaren eller till en brandservicefirma.

När det brinner och du ska använda brandsläckare:

* Dra ur säkringen
* Lossa därefter slangen och rikta den mot brandhärden
* Inta låg ställning mot branden med vinden i ryggen
* Utlös släckaren
* Rikta strålen mot lågornas bas
* Var rörlig med strålen så att du kommer åt att släcka det som brinner

Även om du anser att branden är släckt bör du ringa till SOS alarm för att komma i kontakt med räddningstjänsten för ytterligare råd och anvisningar efter ett brandtillbud.

För lägenheter, villor, fritidshus och kontor rekommenderas pulversläckare på minst sex kilo. En skumsläckare på minst nio liter är ett alternativ till pulversläckaren. Släckaren ska vara certifierad av SIS eller annat av Swedac ackrediterat certifieringsorgan.

Om det börjar brinna är det viktigt att du försöker släcka branden. Det görs lättast med en handbrandsläckare eller en fast monterad vattenslang.

Handbrandsläckare delas in i klasser efter användning:

  1. A-släckare innehåller vatten, skum eller pulver och släcker bränder i fibrösa material; trä, papper och tyger

  2. B-släckare innehåller skum, pulver eller koldioxid och krävs för att släcka bränder i brandfarliga varor; bensin eller diesel. Många plastmaterial kräver också B-släckare

  3. C-släckare innehåller pulver och används mot gasbränder i industrier där gasol hanteras

  4. Tidigare fanns E-beteckning på släckaren som användes för bränder i elektrisk utrustning. Denna beteckning är borttagen och ersatt med annan information på släckaren.

 

A

B

C

E

Vatten

ja

nej

nej

nej*

Skum

ja

ja

nej

nej*

Pulver

ja

ja

ja

ja

Kolsyra

nej

ja

nej

ja

*upp till spänningen 1000 V

Alternativ till handbrandsläckare är villabrandslang eller trädgårdsslag med snabbkoppling. Fördelen med slang är obegränsad tillgång till vatten, nackdelen att det ofta går längre tid innan släckningen börjar.

 

 

Kontakta oss

 

Älvdalens kommun

 

   

E-post: kommun@alvdalen.se                       

Tel: 0251-313 00                                             Fax: 0251-312 09
  Postadress:
Box 100, 796 22 Älvdalen
Besöksadress:
Permatsvägen 1, 796 31 Älvdalen
Org.nr:
212000-2197