Hoppa direkt till huvudmenyn

Hoppa direkt till sidans innehåll

Kommunens personal

Söker du e-postadress till någon tjänsteman eller lärare inom Älvdalens kommun?
Mönstret för e-postadresser inom Älvdalens kommun är:

Tjänsteman:  fornamn.efternamn@alvdalen.se
 
Lärare: fornamn.efternamn@edu.alvdalen.se 

Avdelning/förvaltning  Namn Telefon
Kommunledning  
Kommunalråd Peter Egardt 0251-312 02

Kommundirektör

Stefan Linde 0251-312 01

Kommunikatör

Lotta Andersson

0251-311 01

Kommunsekreterare

Anna Karlsson

0251-312 06

Förvaltningschefer

Vård- och omsorgsförvaltningen Elisabeth Fransson 0251-314 87
Barn- och utbildningsförvaltningen Lars Lisspers 0251-314 47
Samhällsbyggnadsförvaltningen Christina Holback  
Intern Serviceförvaltning Mariana Resar Bogg  
Ekonomichef Jonas Kjellman  
Personalchef Maria Lindqvist  

Barn- och utbildningsförvaltningen

Skolchef Lars Lisspers 0251-314 47
Förskolechef, Älvdalen Ann-Marie Eriksson 0251-311 13
Biträdande Förskolechef, Älvdalen Ingemar Kansell 0251-312 43
Rektor F-9, Älvdalen Anette Markström 0251-313 31
Biträdande rektor F-9, Älvdalen Anneli Grubb  0251-311 14 
Rektor F-6, Rots skola Marie Holm 0251-312 40
Rektor F-9, Särna/Idre Christine Lundberg 0253-596 620
Rektor för Särskolan, Särna Marie Holm  0251-312 40
Förskolechef, Särna/Idre Ingemar Kansell 0251-312 43
Biträdande Förskolechef, Särna/Idre Mari Ragnarsson 0253-315 18
Kultur- och fritidschef Maria Thorstensson 0251-312 81
Kulturansvarig Karin Rytter 0251-312 74
Kostchef Åsa Kluck 0251-311 84
Skolkurator Marie Måspers 0251-311 03
Skolsköterska

Mona-Lisa Morghult 

Monica Andersson

0251-311 18

0251-311 60

Vård- och omsorgsförvaltningen

Förvaltningschef

 

0251-314 87
Enhetschef 
Hälso- och sjukvården, MAS
 
0251-314 43

Enhetschef LSS - personlig assistans, Social psykiatri

  0251-314 73
Enhetschef Furuvägen   0251-314 88
Enhetschef Tallbacken   0251-312 56
Enhetschef Hemtjänsten   0251-312 59

Enhetschef
Särna Äldreboende

  0251-311 15
Enhetschef Solängsgården   0253-311 15


Näringslivskontoret

Näringslivssamordnare Karin Ardefelt 0251-312 28
Näringslivssamordnare Frida Torsein 0251-312 32
Rådgivare, AF-kontakt Karin Ljudén

0251-312 26

     

Räddningstjänsten

Räddningschef Jan-Olov Olsson 0251-311 96
Beredskapssamordnare Mariell Andersson 0251-311 42
Älvdalens Civilförsvarsförening Stephan Erixon 073-502 21 74


 
 

Samhällsutvecklingsförvaltningen

Här hittar du personal tillhörande Samhällsutvecklingsförvaltningen och de fem olika enheterna.

 

Biblioteket

Här hittar du all personal på Idre , Särna och Älvdalens bibliotek . e-postadresserna till biblioteken är: Idre Särna Älvdalens bibliotek E-post-adresser skrivs där inget annat anges enligt följande: fornamn.efternamn@alvdalen.se. Glöm inte att ta bort prickarna över ä och ö.

 

Sociala avdelningen

 

Personalkontoret

Personalkontoret arbetar med arbetsrättsfrågor, arbetsmiljöfrågor, förhandlingar, kompetensförsörjning, ledarskapsutveckling, digitalisering, utvecklingsfrågor med mera. Vill du kontakta någon av de som arbetar här, gör du det via Kontaktcenter 0251-313 00.

 

Rektorer och skolledning

 

Skolexpeditionen, Älvdalens kommun

 

Elevhälsan

 

Musikskolan

 

Buskoviusskolan F-5, Särskola & Fritids, Särna

Telefonnummer: 0 253-59 66 26

 

Gläntans skola 2-6, Älvdalen

Telefonnummer: 0251-311 24

 

Gula villans förskola, Älvdalen

Telefonnummer:  0251-312 88

 

Höghols förskola, Älvdalen

 

Höjdens skola F-1 & fritids, Älvdalen

Telefonnummer: 0251-311 25

 

Montessoris skola 2-6, Älvdalen

Telefonnummer: 0251-311 23

 

Porfyrgårdens förskola, Älvdalen

Telefonnummer: Herrgården 0251-314 01, Annexet 0251-314 03

 

Rots skola F-6 & fritids

Telefonnummer: Skolan  0251-311 32, F-klass 0251-312 35, Fritidshem 0251-314 35

 

Röda Husets fritids, Älvdalen

 

Skogslia förskola, Idre

Telefonnummer: Diamanten  0253- 315 30, Pärlugglan  0253- 315 31, Vargen  0253- 315 33

 

Skrullebo förskola, Särna

Telefonnummer:Stjärnan 0253-59 66 33, Regnbågen  0253-59 66 34

 

Strandskolan F-9 & fritids, Idre

Telefonnummer: Skolassisttent 0253-315 10, åk F-6 0253-315 17, åk 7-9 0253-315 15, Fritids  0253-315 16

 

Tallkottens förskola, Älvdalen

 

Älvdalsskolan 7-9, Älvdalen

 

Kontakta oss

 

Älvdalens kommun

 

   

E-post: kommun@alvdalen.se                       

Tel: 0251-313 00                                             Fax: 0251-312 09
  Postadress:
Box 100, 796 22 Älvdalen
Besöksadress:
Permatsvägen 1, 796 31 Älvdalen
Org.nr:
212000-2197