Hoppa direkt till huvudmenyn

Hoppa direkt till sidans innehåll

Kommunens personal

Söker du e-postadress till någon tjänsteman eller lärare inom Älvdalens kommun?
Mönstret för e-postadresser inom Älvdalens kommun är:

Tjänsteman:  fornamn.efternamn@alvdalen.se
 
Lärare: fornamn.efternamn@edu.alvdalen.se 

Avdelning/förvaltning  Namn Telefon
Kommunledning  
Kommunalråd Kjell Tenn 0251-312 02

Kommundirektör

Stefan Linde 0251-312 01

Kommunikatör

Lotta Andersson

0251-311 01

Kommunsekreterare

Anna Karlsson

0251-312 06

Förvaltningschefer

Vård- och omsorgsförvaltningen Elisabeth Fransson 0251-314 87
Barn- och utbildningsförvaltningen Lars Lisspers 0251-314 47
Samhällsbyggnadsförvaltningen Christina Holback  
Intern Serviceförvaltning Mariana Resar Bogg  
Ekonomichef Jonas Kjellman  
Personalchef Maria Lindqvist  

Barn- och utbildningsförvaltningen

Skolchef Lars Lisspers 0251-314 47
Förskolechef, Älvdalen Ann-Marie Eriksson 0251-311 13
Biträdande Förskolechef, Älvdalen Ingemar Kansell 0251-312 43
Rektor F-9, Älvdalen Anette Markström 0251-313 31
Biträdande rektor F-9, Älvdalen Anneli Grubb  0251-311 14 
Rektor F-6, Rots skola Marie Holm 0251-312 40
Rektor F-9, Särna/Idre Christine Lundberg 0253-596 620
Rektor för Särskolan, Särna Marie Holm  0251-312 40
Förskolechef, Särna/Idre Ingemar Kansell 0251-312 43
Biträdande Förskolechef, Särna/Idre Mari Ragnarsson 0253-315 18
Kultur- och fritidschef Maria Thorstensson 0251-312 81
Kulturansvarig Karin Rytter 0251-312 74
Kostchef Åsa Kluck 0251-311 84
Skolkurator Marie Måspers 0251-311 03
Skolsköterska

Mona-Lisa Morghult 

Monica Andersson

0251-311 18

0251-311 60

Vård- och omsorgsförvaltningen

Förvaltningschef

 

0251-314 87
Enhetschef 
Hälso- och sjukvården, MAS
 
0251-314 43

Enhetschef LSS - personlig assistans, Social psykiatri

  0251-314 73
Enhetschef Furuvägen   0251-314 88
Enhetschef Tallbacken   0251-312 56
Enhetschef Hemtjänsten   0251-312 59

Enhetschef
Särna Äldreboende

  0251-311 15
Enhetschef Solängsgården   0253-311 15


Näringslivskontoret

Näringslivssamordnare Karin Ardefelt 0251-312 28
Näringslivssamordnare Frida Torsein 0251-312 32
Rådgivare, AF-kontakt Karin Ljudén

0251-312 26

     

Räddningstjänsten

Räddningschef Jan-Olov Olsson 0251-311 96
Beredskapssamordnare Mariell Andersson 0251-311 42
Älvdalens Civilförsvarsförening Stephan Erixon 073-502 21 74


 
 

Samhällsutvecklingsförvaltningen

Här hittar du personal tillhörande Samhällsutvecklingsförvaltningen och de fem olika enheterna.

 

Biblioteket

Här hittar du all personal på Idre , Särna och Älvdalens bibliotek .  

 

Sociala avdelningen

 

Personalkontoret

Personalkontoret arbetar med arbetsrättsfrågor, arbetsmiljöfrågor, förhandlingar, kompetensförsörjning, ledarskapsutveckling, digitalisering, utvecklingsfrågor med mera. Vill du kontakta någon av de som arbetar här, gör du det via Kontaktcenter 0251-313 00.

 

Rektorer och skolledning

 

Skolexpeditionen, Älvdalens kommun

 

Elevhälsan

 

Musikskolan

 

Buskoviusskolan F-5, Särskola & Fritids, Särna

Telefonnummer: 0 253-59 66 26

 

Gläntans skola 2-6, Älvdalen

Telefonnummer: 0251-311 24

 

Gula villans förskola, Älvdalen

Telefonnummer:  0251-312 88

 

Höghols förskola, Älvdalen

 

Höjdens skola F-1 & fritids, Älvdalen

Telefonnummer: 0251-311 25

 

Montessoris skola 2-6, Älvdalen

Telefonnummer: 0251-311 23

 

Porfyrgårdens förskola, Älvdalen

Telefonnummer: Herrgården 0251-314 01, Annexet 0251-314 03

 

Rots skola F-6 & fritids

Telefonnummer: Skolan  0251-311 32, F-klass 0251-312 35, Fritidshem 0251-314 35

 

Röda Husets fritids, Älvdalen

 

Skogslia förskola, Idre

Telefonnummer: Diamanten  0253- 315 30, Pärlugglan  0253- 315 31, Vargen  0253- 315 33

 

Skrullebo förskola, Särna

Telefonnummer:Stjärnan 0253-59 66 33, Regnbågen  0253-59 66 34

 

Strandskolan F-9 & fritids, Idre

Telefonnummer: Skolassisttent 0253-315 10, åk F-6 0253-315 17, åk 7-9 0253-315 15, Fritids  0253-315 16

 

Tallkottens förskola, Älvdalen

 

Älvdalsskolan 7-9, Älvdalen

 

Kontakta oss

 

Älvdalens kommun

 

   

E-post: kommun@alvdalen.se                       

Tel: 0251-313 00                                             Fax: 0251-312 09
  Postadress:
Box 100, 796 22 Älvdalen
Besöksadress:
Permatsvägen 1, 796 31 Älvdalen
Org.nr:
212000-2197