Hoppa direkt till huvudmenyn

Hoppa direkt till sidans innehåll

Idre hembygdsgård

Det gamla skolhemmet har blivit Idre Hembygdsgård.

Idre Hembygdsgård invigdes första advent 1999 av dåvarande ordföranden i Idre Hembygdsförening, Jan Spånberg. Invigningen blev en högtidlig tilldragelse med ett stort antal deltagare. Många organisationer överlämnade gåvor och inspirerande tal hölls. Dalarnas Fornminnes och Hembygdsförbund representerades av Elizabet Ståhl som framhöll att detta var 1900-talets sista invigning.

Den vackra, timrade tvåplansbyggnaden har tidigare fungerat som elevhem för skolbarn från enstaka gårdar ute i socknen. Det invigdes 1924 som Dalarnas första skolhem, och användes fram till 1950, då nya skolhemmet byggdes bredvid det gamla uppe på "Berget".  För övrigt grundades även Idre Hembygdsförening år 1924.

Idre Hembygdsförening har sedan återstarten 1975 engagerat sig i Lomviksgården, den äldsta bebyggelsen i Lövåsen och Färjestugan. Samtliga är nu räddade undan förfall.

Sedan 1984 har föreningen i huvudsak samlat de ideella krafterna i Skolhemmet. Kommunen bekostade nedmontering och rivning av byggnaden som annars skulle tillfallit nye ägaren av Sporthotellet (ovan nämnda "nya skolhemmet"). Timmerstommen och takstolar lades under pressening i avvaktan "på bättre tider". De flesta Idrebor hade då tappat framtidstron för skolhemmet. –Dock inte dåvarande styrelsen i hembygdsföreningen under ledning av ordföranden AnnSofi Westergård som 1992 påbörjade återuppbyggnaden av huset. En planändring möjliggjorde Idre Kulturområde som omfattar Bergslagsgården - Östgården - Kronojägarbostället ned mot sjön, ( mellan Framgården och Prästgården ) Alltså på historisk mark, Idres äldre bebyggelse har funnits i området.

I olika etapper, med hjälp av alu-medel och övriga insamlade pengar har många arbetstimmar nedlagts för att återskapa byggnaden till ursprungligt utseende både ut- och invändigt. Nytt material har genomgående inköpts och använts. Timmerstommen, som ursprungligen uppfördes 1923 av timmermän från Rättvik, är dock original. Timmerstockarna avverkades på "Tânneshea" ungefär tre km öster om Idre. Marken har välvilligt ställts till förfogande och här har tidigare Östgården legat.

Idre Hembygdsgård kommer att användas som utställningslokal och hembygdsmuseum i övre plan. I nedre plan har Hembygdsföreningen sitt kontor samt kök och två samlingsrum ( som kan hyras av 1 till 60 personer ).

Nuvarande ordföranden heter Ivar Wallin.

Vår bok"Idre bygdebok" beställes enklast via   Idre Hembygdsförening, tel 0253-20050. Del 2 av "Idre bygdebok"  är nu på gång,  Esbjörn Henricson skriver för fullt. Den skall beröra byarna runt Idre som t ex  Flötningen, Storbo, Drosbacken, Foskros etc.

Idre har efter 75 års väntan, äntligen lyckats bygga sin egen Hembygdsgård, 
den väntar på Dej, VÄLKOMMEN ! Tfn HEMBYGDSGÅRDEN 0253-20050

 Idre Hembygdsförening, Byvägen 32, 79091 IDRE.

Kontakta oss

 

Älvdalens kommun

 

   

E-post: kommun@alvdalen.se                       

Tel: 0251-313 00                                             Fax: 0251-312 09
  Postadress:
Box 100, 796 22 Älvdalen
Besöksadress:
Permatsvägen 1, 796 31 Älvdalen
Org.nr:
212000-2197