Hoppa direkt till huvudmenyn

Hoppa direkt till sidans innehåll

Föreningsstöd


Stödet avser:

Barn- och ungdomsföreningar

Pensionärs- och handikappföreningar

Etniska föreningar

Övriga föreningar - som verkar i enlighet med de allmänna kraven men inte omfattas av ovanstående rubriker kan också ansöka. T ex skötsel och underhåll av badplatser, skidspår och isrinkar.

 

Riktlinjer Föreningsstöd 

Ansökan om föreningsstöd

Ansökan om skötsel och underhåll av egna idrottsanläggningar, badplatser, skidspår.

 

Blanketter och riktlinjer finns att hämta på 

kommunens hemsida eller på lokalkontoren.

 

Ansökningar ska vara kommunen tillhanda

senast 1 oktober och skickas till:

Älvdalens Kommun, Kultur & Fritid,

Box 100, 796 22 Älvdalen

För sent inkommen ansökan behandlas ej!

 

Särskillt bidrag

Särskilt bidrag kan utgå till verksamhet som inte kan förutses vid tidpunkten för den överenskommelse som görs mellan kommunen och föreningen, ex: nystartad förening, speciella aktiviteter, projekt, inventarier.

Ansökan om Särskilt bidrag

 

Förlusttäckningsgaranti

En ekonomisk garanti för ett av nämnden godkännt arrangeman, där en garanti ges för täckning av eventuellt ekonomisk förlust för arrangören, upp till ett av BUN:S fastställt belopp.

Ansökan om Förlusttäckningsbidrag

 

Ansökan om särskilt bidrag och förlusttäckningsbidrag kan göras löpande under året.  

 

 

Kontakta oss

 

Älvdalens kommun

 

   

E-post: kommun@alvdalen.se                       

Tel: 0251-313 00                                             Fax: 0251-312 09
  Postadress:
Box 100, 796 22 Älvdalen
Besöksadress:
Permatsvägen 1, 796 31 Älvdalen
Org.nr:
212000-2197