Hoppa direkt till huvudmenyn

Hoppa direkt till sidans innehåll

Föreningsstöd, särskilt bidrag och förlusttäckningsgaranti


Föreningsstöd avser:

  • Barn- och ungdomsföreningar
  • Pensionärs- och handikappföreningar
  • Etniska föreningar
  • Övriga föreningar - som verkar i enlighet med de allmänna kraven men inte omfattas av ovanstående rubriker kan också ansöka. T ex skötsel och underhåll av badplatser, skidspår och isrinkar.
Senast 1 oktober vill vi ha din ansökan.

 

Särskillt bidrag

Särskilt bidrag kan utgå till verksamhet som inte kan förutses vid tidpunkten för den överenskommelse som görs mellan kommunen och föreningen, ex: nystartad förening, speciella aktiviteter, projekt, inventarier.

Förlusttäckningsgaranti

En ekonomisk garanti för ett av nämnden godkännt arrangemang, där en garanti ges för täckning av eventuellt ekonomisk förlust för arrangören, upp till ett av BUN:S fastställt belopp.

Ansökan om särskilt bidrag och förlusttäckningsbidrag kan göras löpande under året.

Alla riktlinjer och blanketter finner du på sidan för Blanketter och e-tjänster.

Kontakta oss

 

Älvdalens kommun

 

   

E-post: kommun@alvdalen.se                       

Tel: 0251-313 00                                             Fax: 0251-312 09
  Postadress:
Box 100, 796 22 Älvdalen
Besöksadress:
Permatsvägen 1, 796 31 Älvdalen
Org.nr:
212000-2197