Hoppa direkt till huvudmenyn

Hoppa direkt till sidans innehåll

Åsens kapell


Att bygga "Åsens lutherska bönhus", som det länge kallades, var ett förslag som kom från dåvarande kyrkoherden i Älvdalen, Erik Näsman. Protokoll från den 29 juni år 1729 berättar att: "Hr Kyrkioherden der bevekt vederbörande uppbygga en stor stugu..." Redan samma år var kapellet färdigt att tas i bruk.

Tornet byggdes åren 1833 till 1835. Då inreddes också kapellet med altare och predikstol. 50 år senare var kapellet så till den grad förfallet, att man t.o.m. måste överge det en tid.

– År 1896 gjordes på nytt en rejäl översyn. Hela byggnaden riktades, långhuset fick nytt tak, en ny sakristia uppfördes, tornet fick luckor och spiran gjordes mindre.

Kapellet fick piporgel först vid restaureringen år 1953. Det var Werner Bosch i Kassel som byggde den. Den har en manual, fyra stämmor och pedal.

Den nuvarande klockan i Åsens kapell är gjuten vid K. G. Bergholtz klockgjuteri i Sigtuna år 1955 och fick ersätta en från Evertsbergs kapell år 1903 utlånad klocka, gjuten i Västerås år 1616. Den kunde då lämnas tillbaka.

Som inskription bär den nya klockan texten till den ålderdomliga koralen från Älvdalsåsen:

O Gud som trogen hulpit mig i all min nöd och brist,
Jag tacka vill var dag förvisst Dig Herre.
Du giver mig ett dagligt bröd och är mitt starka stöd.
Jag lever och jag dör uti Din kärlek.

 

Knutsstugan invid Åsens kapell

Fjälsgården, eller Knutsstugan, som den numera är bättre känd som, låg ursprungligen ca 300 meter norr om Åsens kapell. År 1970 flyttades den till sin nuvarande plats invid kapellet. Fjälsgården var Åsens första skjutsstation. Den var dessutom boplats för fjärdingsmännen. Vid tiden för storskiftet, som i Älvdalen påbörjades år 1870, bodde fjärdingsmannen Knuts Lars Larsson, född är 1842, här med sin familj. – Knutsstugan är numera hembygdsmuseum och samlingslokal för mindre sammankomster.


Åsens kapells hemsida

 

Kontakta oss

 

Älvdalens kommun

 

   

E-post: kommun@alvdalen.se                       

Tel: 0251-313 00                                             Fax: 0251-312 09
  Postadress:
Box 100, 796 22 Älvdalen
Besöksadress:
Permatsvägen 1, 796 31 Älvdalen
Org.nr:
212000-2197