Hoppa direkt till huvudmenyn

Hoppa direkt till sidans innehåll

Evertsbergs kapell


Enligt gammal folklig tradition har kapellet funnits i Evertsberg redan på 1200-talet, före Mora kyrkas tillkomst. Då lydde Evertsberg under Åhls församling. Ursprunget till kapellet är, enligt folktraditionen, en svår olycka. En ryttare, på väg med liar i klövjeväskorna, lär ha fått hästen i sken. Mannen ramlade av och skar sig så svårt på liarna att han avled. På platsen där olyckan skedde satte man upp en offerstock. Folk kom från när och fjärran och lade så småningom så mycket pengar i den att man kunde uppföra ett kapell.

Det nuvarande kapellet blev om- och delvis nybyggt år 1750. Årtalet finns inskuret över dörren under läktaren. Man kan också hitta årtalet på väggen högt uppe över altaret.

Processionskrucifixet över altaret är troligen ett svenskt arbete från slutet av 1300-talet eller början av 1400-talet.

Kapellets nuvarande orgel byggdes år 1925 av den tjeckiske orgelbyggaren G. Rieger. 
 

Klockstapeln

Klockstapeln i sin nuvaranade utformning är upptimrad någon gång under kyrkoherde Petri L. Sudermannis tid, 1628–1657.

I Evertsberg klämtar man i klockorna enligt åldrig tradition när någon bybo har avlidit. Klockan 06.00 på sommaren och klockan 07.00 på vintern ringer man, först i storklockan, därefter tillsammans med lillklockan och slutligen enbart med storklockan, när en man har avlidit. När en kvinna avlidit ringer man i omvänd ordning.

 

Evertsbergs kapells hemsida

 

Kontakta oss

 

Älvdalens kommun

 

   

E-post: kommun@alvdalen.se                       

Tel: 0251-313 00                                             Fax: 0251-312 09
  Postadress:
Box 100, 796 22 Älvdalen
Besöksadress:
Permatsvägen 1, 796 31 Älvdalen
Org.nr:
212000-2197