Hoppa direkt till huvudmenyn

Hoppa direkt till sidans innehåll

14 nya naturreservat har bildats

Så här står det bl a i informationen från Länsstyrelsen, som  inkomtill kommunen 2011-07-12:

"Angående bildande av 14 naturreservat i Älvdalens kommun
Länsstyrelsen har nu tagit beslut om bildande av 14 naturreservat
i Älvdalens kommun.
Det är de av landhövdingen undertecknade beslutshandlingarna som kan
överklagas. Beslut kan överklagas av sakägare, d.v.s. den som beslutet
riktar sig till och den som kan tillfogas skada eller olägenhet genom
beslutet. Man behöver inte vara fastighetsägare för att vara sakägare.
I slutändan avgör regeringen huruvida den som klagar ska betraktas vara
sakägare eller inte.
Överklagan av beslutet kan göras inom 3 veckor från det att ni mottagit
besluthandlingama, se bilaga 4 i reservatsbeslutet.
Vi vill också informera om att markägare inom reservatet, myndigheter
och innehavare av särskild rätt, har delgivits beslutshandlingama i ett
separat utskick.
Vänliga hälsningar
Fredrik Enoksson
Naturskyddshandläggare"

Klicka här för att läsa hela informationstexten!

Klicka här för att komma till en sida där du kan läsa mer om respektive reservat!

Där kan du också läsa om de reservat som fanns före 2010, samt se en karta över de av Naturvårdsverket bedömda skydssavärda statliga skogarna för ev framtida reservatsbildningar.

 
Anders Barke
anders.barke@alvdalen.se
0251-314 56

Kontakta oss

 

Älvdalens kommun

 

   

E-post: kommun@alvdalen.se                       

Tel: 0251-313 00                                             Fax: 0251-312 09
  Postadress:
Box 100, 796 22 Älvdalen
Besöksadress:
Permatsvägen 1, 796 31 Älvdalen
Org.nr:
212000-2197