Hoppa direkt till huvudmenyn

Hoppa direkt till sidans innehåll

El

Logga energi- och klimatrådgivning

Många tror att el är det mest effektiva sättet att värma, och det kan vara sant beroende på hur man ser det. Från ett verkningsgradsperspektiv så är en el-patron mycket effektiv, men om man kollar hur den elen produceras så är det inte längre lika effektivt som man har trott. För en generator är verkningsgraden ca 30%, vilket innebär att för varje kWh råvara (kol till exempel), blir en tredjedel el och resten spillvärme. Från det perspektivet är det slöseri att använda el till uppvärmning, när vi kan få värme av andra källor och använda den ”fina” elen till alla de el-krävande apparater som inte går att driva med något annat energiform.

Elpriser
Har du funderingar över hur mycket du betalar för din el just nu och vilken som erbjuder bäst pris, kan du jämföra priser på flera hemsidor som finns under
El på följande länk>> [Länkar]

Kontakta din kommunala energi- och klimatrådgivare för mer information eller om du vill få broschyrer och blanketter hemskickade till dig. Telefon 0251-311 52. 

"Jag värmer mitt hus med elradiatorer och jag vill byta till nåt annat, vilka alternativ finns det?" 

För hus utan skorsten och litet utrymme:

Luft-luft värmepump
Minskar elanvändningen för husets uppvärmning med ca. en tredjedel, observera att värmepumpen hämtar värmen ur utomhusluften vilket gör att verkningsgraden varierar med utomhustemperaturen.

Desto kallare det är ute, desto lägre blir verkningsgraden på en luft-luft värmepump, den angivna värmefaktorn är vanligtvis mätt vid 0 grader, bor du på ett ställe där temperaturerna ofta är lägre än –20 grader, kan du behöva värma med direktel just när du mest behöver värmen. På energimyndighetens hemsida kan du kolla värmepumpar som har testats för att få en uppfattning av hur värmefaktorn varierar.

• Solfångare till tappvarmvatten
Med ett solfångarsystem till tappvarmvatten värms ca 50% av din varmvatten med solen, från och med maj till september räcker solen för tappvarmvatten.  

• Pelletskamin
En pelletskamin kan vara ett bra komplement för uppvärmning av omgivande luft. Pelletskaminen bidrar till en minskning av elförbrukningen när vinterkylan slår till.

För hus med utrymme till en ackumulatortank och panna:

Steg 1 - Konvertera till vattenburen värme.

Steg 2 - Installera en ackumulatortank.

En ackumulatortank på 60x60 cm rymmer 300 liter, en på 70x70 cm rymmer 500 liter.

En ackumulatortank ger möjligheter till flexibilitet, värmen kan hämtas från olika källor och lagras i ackumulatortanken. Den ger också möjligheten att konvertera stegvis, om ekonomin inte räcker till att göra en större investering från början, kan man lägga till de olika komplementen allt eftersom.

Om du tänker konvertera stegvis, kolla vilken volym du behöver i ackumulatortanken om du sen ska ha solfångare och se till att ackumulatortanken är försedd med solvärme-slinga. Ibland går det att använda en befintlig ackumulatortank med solfångare även om den inte har sol-slinga.

Om tanken är i gott skick kan installatören borra hål i tanken och koppla in en värmeväxlare mellan solfångaren och tanken. Ackumulatortanken värms upp med hjälp av el när inget annat är kopplat till den. Tappvarmvatten och värme hämtas sen från ackumulatortanken vid behov.

Steg 3 

El som primär värmekälla kan ersättas med:

• Vattenmantlad pelletskamin

• Vedpanna

• Berg- eller markvärmepump

• Luft-vatten värmepump

Komplement till uppvärmning, solfångare:
Solfångare är ett komplement till värmesystemet eftersom den är beroende av vädret, vattnet värms och lagras i ackumulatortanken för senare bruk. I ett väldimensionerat solfångarsystem står solen för ca 50 % av tappvarmvattnet och 15-20 % av uppvärmningen (mellan maj-september), beroende på vädret kan soldelen bli högre eller lägre.

Notera att här kommer du aldrig att vara beroende av råvarans pris eftersom användning av solstrålning är gratis och miljövänlig!

Se alltid till att du anlitar en erfaren installatör/leverantör så att materialens kvalitet, dimensionering och styrning är bra från början, detta är väldigt viktigt för att besparingen ska vara så hög som möjligt.

Sidfot energi- och klimatrådgivning

Kontakta oss

 

Älvdalens kommun

 

   

E-post: kommun@alvdalen.se                       

Tel: 0251-313 00                                             Fax: 0251-312 09
  Postadress:
Box 100, 796 22 Älvdalen
Besöksadress:
Permatsvägen 1, 796 31 Älvdalen
Org.nr:
212000-2197