Hoppa direkt till huvudmenyn

Hoppa direkt till sidans innehåll

Bygg energi- & klimatsmart

Sidfot energi- och klimatrådgivning

När man är på gång att bygga ett nytt hus betänk att huset inte bara ska se bra ut och följa de gällande byggnormerna. Det är bra att bygga energi- och klimatsmart från början. Det blir i inledningsskedet en något högre investeringskostnad. Men i gengälld kommer man att få ett hus som får en väldigt låg driftkostnad och till och med kan ge att överskott på energi. Framför allt om man utnyttjar tak och väggar i söderläge för att fånga upp solenergi. Se till att huset får en bra isolering samt att ventilationsluften återvins. Eftersom driftkostnaden blir låg kan man amortera mer på eventuella lån så att återbetalningen går fortare. Det bästa sättet att skydda sig mot höjda energikostnader i framtiden är att se till att de blir så låga det bara går.

Hos miljöavdelningen kan Du få information rörande vanliga uppvärmningsalternativ mm. Du är välkommen att kontakta oss på 0251-311 52.

En källa till inspiration kan man hitta på följande hemsida.

www.drivkraft.nu

Skyldighet att energideklarera byggnader

4 § Den som för egen räkning uppför eller låter uppföra en byggnad ska se till att det finns en energideklaration upprättad för byggnaden. Lag (2012:397).

Alternativa energiförsörjningssystem

23 § Den som för egen räkning uppför eller låter uppföra en byggnad ska innan byggnadsarbetena påbörjas låta utreda alternativa energiförsörjningssystem och redovisa om sådana system är tekniskt, miljömässigt och ekonomiskt genomförbara för byggnaden. Redovisningen ska lämnas till den eller de kommunala nämnder som fullgör kommunens uppgifter inom plan- och byggväsendet.

Lag om energideklaration för byggnader

 Sidfot energi- och klimatrådgivning

Kontakta oss

 

Älvdalens kommun

 

   

E-post: kommun@alvdalen.se                       

Tel: 0251-313 00                                             Fax: 0251-312 09
  Postadress:
Box 100, 796 22 Älvdalen
Besöksadress:
Permatsvägen 1, 796 31 Älvdalen
Org.nr:
212000-2197