Hoppa direkt till huvudmenyn

Hoppa direkt till sidans innehåll

Energideklaration

Logga energi- och klimatrådgivning

Energideklarationen är ett bra verktyg för att se hur man kan minska energiåtgången i sin byggnad. När man vill utföra en energideklaration kontaktar man ett ackrediterat företag som sedan låter en certifierad expert utföra själva arbetet. Den kommunala energi- och klimatrådgivaren får ej utföra energideklarationer. 

Det är bra om man redan innan har tagit reda på vissa uppgifter som experten kommer att behöva. Boverket har bra råd om vad man kan göra för att förbereda sig. 

Lagens syfte och tillämpningsområde

1 § Lagens syfte är att främja en effektiv energianvändning och en god inomhusmiljö i byggnader.

Skyldighet att energideklarera byggnader

4 § Den som för egen räkning uppför eller låter uppföra en byggnad ska se till att det finns en energideklaration upprättad för byggnaden. Lag (2012:397).

Alternativa energiförsörjningssystem

23 § Den som för egen räkning uppför eller låter uppföra en byggnad ska innan byggnadsarbetena påbörjas låta utreda alternativa energiförsörjningssystem och redovisa om sådana system är tekniskt, miljömässigt och ekonomiskt genomförbara för byggnaden. Redovisningen ska lämnas till den eller de kommunala nämnder som fullgör kommunens uppgifter inom plan- och byggväsendet.

 

Relaterade länkar


Energimyndigheten

Energideklaration

Energideklaration för byggnader

Boverket-energideklaration

Sidfot energi- och klimatrådgivning

Kontakta oss

 

Älvdalens kommun

 

   

E-post: kommun@alvdalen.se                       

Tel: 0251-313 00                                             Fax: 0251-312 09
  Postadress:
Box 100, 796 22 Älvdalen
Besöksadress:
Permatsvägen 1, 796 31 Älvdalen
Org.nr:
212000-2197