Hoppa direkt till huvudmenyn

Hoppa direkt till sidans innehåll

Nyheter om miljö, energi och klimat

Logga energi- och klimatrådgivning

Energiaktiv.se - ditt stöd i energieffektiviseringsarbetet

10 december 2015
Avfall och återvinning
Nu har EU-kommissionen lämnat sitt efterlängtade lagstiftningspaket om Cirkulär ekonomi.  – Den cirkulära ekonomin handlar om en djupgående omvandling av hur hela vår ekonomi fungerar, sade kommissionens förste vice ordförande Frans Timmermans, i samband med att förslaget presenterades.

Syftet med paketet är att stimulera en övergång till cirkulär ekonomi i Europa. Man vill ”sluta kretsloppet” i produkters livscykel genom ökad materialåtervinning och återanvändning.

Förslaget har utarbetats av en projektgrupp som letts av kommissionens förste vice ordförande Frans Timmermans och vice ordförande Jyrki Katainen i nära samarbete med kommissionärerna Karmenu Vella och Elżbieta Bieńkowska.

– Varken vår planet eller vår ekonomi kommer att överleva om vi framhärdar med vår nuvarande slit-och-släng-attityd, framhöll Frans Timmermans i ett pressmeddelande i samband med att förslaget presenterades.

Vice ordförande Jyrki Katainen menar att EU-kommissionen med förslaget kommer att undanröja de hinder som gör det svårt för företag att optimera sin resursanvändning.

– Förslaget sänder en positiv signal till de som väntar på att investera i den cirkulära ekonomi. Vi menar att Europa nu är det bästa stället för att bygga upp en hållbar och miljövänlig verksamhet, konstaterar Jyrki Katainen.

Nya mål

EU-kommissionen presenterar flera nya mål i sitt paket; 65 procent av allt kommunalt avfall och 75 procent av allt förpackningsavfall ska materialåtervinnas senast 2030. Deponeringen ska också minska. Högst 10 procent av avfallet får deponeras 2030.

Övergången till en cirkulär ekonomi i Europa kommer att stödjas ekonomiskt genom finansiering från de europeiska struktur- och investeringsfonderna, 650 miljoner euro från Horisont 2020 (EU:s finansieringsprogram för forskning och innovation) samt 5,5 miljarder euro från strukturfonderna för avfallshantering och investeringar i den cirkulära ekonomin.

Detta vill kommissionen:

*  Öka förtroendet för returmaterial genom att skapa kvalitetsnormer för returvaror.

* Främja en utveckling där de varor som produceras är hållbara och energieffektiva och går att reparera och återanvända. För att det ska bli möjligt ska arbetsplanen för ekodesign 2015-2017 ses över.

* Göra det lättare att använda ekologiska och avfallsbaserade gödselmedel genom att förordningen om gödselmedel revideras.

* Ta fram en strategi för plast som höjer graden av återvinning, nedbrytbarhet och minskar antalet farliga ämnen i plast. I strategin ingår också att få ordning på problemen med plastföroreningar i haven.

* Åtgärder för återanvändning av vatten, bland annat ett lagstiftningsförslag där minimikrav kring återanvändning av avloppsvatten sätts upp.

* Halvera livsmedelsavfallet till 2020 genom bland annat gemensamma mätmetoder och bättre datummärkning av livsmedel. Generellt vill man harmonisera och förbättra metoder för beräkning av återvinningsgrader i hela EU.

*  Ta fram ekonomiska incitament som gör det intressant för tillverkare att erbjuda miljövänliga produkter som är enkla att materialåtervinna.

* Åtgärder för att stimulera industriell symbios, det vill säga att en industris biprodukt kan användas som råvara i en annan industri.

___________________________________________________ 

10 december 2015
Eldning av sopor bakom fina förnybarhetssiffror för energi 
– Verkligheten är tyvärr inte så flott som många politiker har gett intryck av. Den övergång som vi har sett handlar inte om några högteknologiska miljöinnovationer utan om enkla omställningar, säger Mikael Sandberg, professor i statsvetenskap vid högskolan i Halmstad.

Han har tillsammans med en kollega gått igenom statistik från SCB om vilka energikällor svenska organisationer och företag använt mellan 2003 och 2011. 2006 skedde ett skifte– då blev icke-fossila energikällor vanligare än fossila.

Eldar sopor

Den stora anledningen är att kommunerna började elda sopor och träavfall i stället för olja. Den ökade användningen av icke-fossila energikällor har dock inte har lett till någon nämnvärd utsläppsminskning av växthusgaser i atmosfären.

– Eldning av träflis och sopor släpper ut lika mycket koldioxid som olja. Men det är ändå att föredra – det är material som redan finns på jordens yta och därför bättre för den totala energibalansen, säger Mikael Sandberg.

___________________________________________________ 

10 december 2015
Hjälp med energieffektivisering? Nu har företagen chansen

Energieffektivisering är en viktig pusselbit för att stoppa uppvärmningen av klimatet. Nu kan små och medelstora företag i hela landet få hjälp med att minska sin energianvändning.

Att energieffektivisera lönar sig ofta både för plånboken och klimatet. I veckan meddelande branschorganisationen Sveriges Kommuner och Landsting att deras medlemmar minskat sina årliga energikostnader med 1,5 miljarder kronor de senaste fem åren. Det har skett genom åtgärder som tilläggsisolering, fönsterbyten och bättre styrning av ventilation och värme. Samtidigt finns potential att minska energiåtgången med ytterligare 30 procent de närmaste 20 åren.

Projekt mot mindre företag

Men det är inte bara i kommuner och landsting som potentialen är stor. Nu startar Energimyndigheten ett projekt som riktar sig till små och medelstora företag. De kommer tillsammans med regionala energikontor och länsstyrelser att stötta företag som vill komma igång med energieffektivisering eller ta sitt pågående arbete ett steg längre. Företagen kan exempelvis söka ekonomiskt stöd hos Energimyndigheten för att göra en energikartläggning av verksamhetens energianvändning. Man kan också söka stöd för att göra fördjupade studier kring eventuella investeringar för att reducera energianvändningen.

Lokala nätverk

Energimyndigheten kommer också att starta upp lokala nätverk i hela länet. I nätverken kan små och medelstora företag med en energianvändning över 2 gigawattimmar delta och få mer kunskap om energieffektivisering och hur man startar igång ett systematiskt och strukturerat arbete med energifrågan. Inspirationen kommer bland annat från Tyskland där man drivit liknande nätverk som åstadkommit goda resultat. Satsningen pågår till 2020 och görs med hjälp av stödpengar från EU.

Läs mer här om att minska energianvändingen

___________________________________________________

10 december 2015
Energieffektiv belysning 

På klimatmötet i Paris lanserade energiminister Ibrahim Baylan i dag ett globalt initiativ för att sprida energieffektiv belysning.

Med den senaste tekniken, till exempel lysdiodlampor, finns det en enorm besparingspotential både globalt och i Sverige.

– Energieffektivisering är en nyckel om vi ska kunna nå klimatmålen. Om vi minskar elanvändningen minskar vi också utsläppen av växthusgaser. Genom Global Lighting Challenge kommer offentliga och privata aktörer att arbeta tillsammans för att snabba på utrullningen av energieffektiv belysningsteknik, säger energiminister Ibrahim Baylan (S).

___________________________________________________

23 november 2015
Förnybart är nu den näst största energikällan i världen
Förnybart har blivit den näst största elkällan i världen, skriver International Energy Agency (IEA) i ett pressmeddelande om den nya rapporten World Energy Outlook 2015. 

De förnybara energislagen stod tillsammans för 22 procent av världens elproduktion år 2013 och gick därmed om naturgas som stod för 21,7 procent. Bland de förnybara energislagen står vattenkraft för 16,3 procent och övriga (sol, vind och geotermisk energi m.m.) står för 5,7 procent av världens elproduktion. Däremot så står sol, vind och geoenergi för en snabbare ökning än vattenkraften, skriver Supermiljöbloggen

Läs mer här på supermiljobloggen

___________________________________________________

21 oktober 2015
Sedan 2009 finns ett statligt stöd för installation av solceller. Stödet riktas till alla typer av aktörer som företag, offentliga organisationer och privatpersoner.

Läs mer här på Energimyndighetens hemsida

___________________________________________________

 19 oktober 2015
BIOGAS3 - självförsörjning av energi inom livsmedelsindustri och lantbruk genom småskalig biogasproduktion 
JTI är svensk partner i EU-projektet BIOGAS3 som ska främja hållbar produktion av energi från restprodukter. Genom projektet erbjuder JTI kostnadsfri utbildning och enklare rådgivning till små och medelstora livsmedelsföretag och lantbruk som är intresserade av biogasproduktion.

Läs mer här

___________________________________________________

25 oktober 2013
Vill du energieffektivisera din bostad, fastighet, lokal eller företag? Vill du minska energianvändningen och kostnaderna för ditt företags resor och transporter?

Energiaktiv.se riktar sig först och främst till dig som äger småhus, flerbostadshus, lokaler men också till företag inom exempelvis tillverkning och jordbruk. Den riktar sig även till dig som vill undersöka energieffektiviseringsmöjligheter för transport inom organisationen.

När du ska energieffektivisera din fastighet eller ditt företag kan det finnas både ekonomiska och miljömässiga vinster. Även för dig som redan har fått förslag på energibesparande åtgärder kan energiaktiv.se hjälpa dig att komma igång. Vilken typ av företag eller fastighet du än äger så får du här stöd i arbetet från kartläggning till uppföljning.

Webbplatsen energiaktiv.se är ett samarbetsprojekt mellan tre myndigheter: Energimyndigheten, Boverket och Jordbruksverket.

Läs mer här >>> http://www.energiaktiv.se.

___________________________________________________

Gammal villa blev plusenergihus.

13 mars 2013
Andreas Molin är en "väljordad" doktorand som verkligen omsatt sina kunskaper i praktiken. När vi träffar honom så gör vi det hemma i Ljungsbro. Där bor han tillsammans med fru och tre barn i det som tidigare var en gul tegelvilla från 1976, men som idag är ett vitrappat plusenergihus. Läs mer här >>> www.alltombostad.se

___________________________________________________

Nu gäller de nya villkoren för stöd till solceller.

4 februari 2013
De nya villkoren innebär en ändrad stödnivå på 35 procent av investeringskostnaden och takstöd på max 1,2 miljoner kronor och gäller från och med den 1 februari 2013. Läs mer här >>> www.energimyndigheten.se

___________________________________________________

Snö inget problem för solenergi.

14 november 2012
Enligt en forskare vid Michigan Technological University i USA kan solpaneler vara en god investering, även på kallare breddgrader med snöiga vintrar. Om solpanelerna täcks av snö kan de visserligen sluta producera elektricitet ett tag, men det snöar sällan mer än några månader och panelerna förblir ofta inte snötäckta hela tiden. 
Läs mer här >>> www.energinyheter.se

___________________________________________________

Timmätning ger nya möjligheter

Från 1:a oktober är det möjligt för alla med någon form av Rörligt elpris att få kostnadsfri timmätning.

Den som har störst möjlighet att spara pengar är de som bor i villa med elvärme, då kan du exempelvis sänka värmen vid tider då elen är som dyrast. Även tvätt, disk och spis/ugn kan anpassas till tider med bättre prisvillkor. Elbilar är inte så vanliga än, men att ladda en elbil på natten passar perfekt för Rörligt elpris med timmätning.

Som elmarknaden sett ut de senaste åren är det möjligt att spara 5 till 20 öre per kWh genom att undvika de dyraste timmarna. Elen är billigast på natten och dyrast mellan klockan 7 och 9 på morgonen samt 17 till 19 på kvällen. Uppgradering av din elmätare för timmätningen är kostnadsfri om du har ett elavtal med helt eller delvis rörligt elpris.

Kontakta ditt elbolag för att få mer information.

___________________________________________________

Ny app: Lampguiden gör lampvalet enklare

26 september 2012
Nu är det dags att ersätta glödlamporna. Med Energimyndighetens nya mobilapplikation, Lampguiden, får konsumenter vägledning till mer energieffektiv hembelysning.
Läs mer här >>> www.energimyndigheten.se

___________________________________________________

Ekonomiskt stöd för energieffektivisering 

12 september 2012
Företag med verksamhet i Dalarna kan söka en konsultcheck hos Länsstyrelsen vid anlitande av konsult som genomför energikartläggning i företaget.
Läs mer här >>> www.lansstyrelsen.se

___________________________________________________

Därför måste vi uppmuntra folk att producera egen el

21 december
Nya tekniska lösningar och sjunkande kostnader har gjort att var och en av oss nu kan producera sin egen el till en rimlig kostnad, skriver IT- och energiminister Anna-Karin Hatt (c) i en debattartikel i Miljöaktuellt.

Ett sätt att uppmuntra den småskaliga elproduktionen vore att införa regler för nettodebitering. Med ett sådant regelverk skulle man bara bli debiterad mellanskillnaden mellan den el man producerar och den man konsumerar, skriver Anna-Karin Hatt.

Hon avslutar sin debattartikel:

"Redan i dag bidrar tusentals svenskar till sin egen och Sveriges energiförsörjning genom att producera sin egen el. Med ett system för nettodebitering vill jag hjälpa ännu fler att kunna göra detsamma i framtiden, och på så sätt få utlopp för sitt engagemang och sin vilja att bidra till en hållbar energiförsörjning."

Läs debattartikeln av Anna-Karin Hatt

 ___________________________________________________

Biogasproduktion – en effektiv metod att minska växthusgasutsläppen

 "De biogasprojekt som fått statligt stöd via Klimatinvesteringsprogrammen (Klimp) har bidragit till en minskning av utsläppen av växthusgaser med ungefär 170 000 ton CO2-ekvivalenter per år. Miljöeffekterna är störst inom biogasproduktion och vid användning som drivmedel. Det visar Naturvårdsverkets nyligen publicerade utvärdering av biogasprojekten inom Klimp."

Biogasproduktion för miljö och ekonomi: Läs mer här >>>

 ___________________________________________________

Tack vare en ny vakuumbeläggningsmetod för tunnfilm kan solceller på sikt bli 90 procent billigare.

 Bild på en flicka som håller upp en den nya solcellen

 Foto: Fraunhoferinstitutet

 "Med en nyutvecklat teknik för att bygga upp solcellens olika skikt i vakuum ser forskarna möjligheter att priset på solceller kan minska med 90 procent jämfört med idag."

  Läs hela artikeln här >>> Ny Teknik

 Sidfot energi- och klimatrådgivning

Kontakta oss

 

Älvdalens kommun

 

   

E-post: kommun@alvdalen.se                       

Tel: 0251-313 00                                             Fax: 0251-312 09
  Postadress:
Box 100, 796 22 Älvdalen
Besöksadress:
Permatsvägen 1, 796 31 Älvdalen
Org.nr:
212000-2197