Hoppa direkt till huvudmenyn

Hoppa direkt till sidans innehåll

Olja

Logga energi- och klimatrådgivning

Olja är ett fossilt bränsle som räknas som en ändlig resurs. Utsläpp av koldioxid från oljeeldning ger ett nettotillskott till atmosfären. Höga utsläpp av koldioxid ger en förhöjd växthuseffekt och som resultat kan vi få ett instabilare väder och större klimatsvängningar.  

Konvertering från olja till annan uppvärmning

När man konverterar från oljeeldning till värmepump eller pellets ska cistern och rörledningar som tas ur bruk tas bort och skrotas. alternativt tömmas och rengöras. Cisterner som tagits ur bruk ska anmälas till miljö- och byggnämnden. Blanketter rörande cisterner finns på blankettsidan.

Sidfot energi- och klimatrådgivning

Kontakta oss

 

Älvdalens kommun

 

   

E-post: kommun@alvdalen.se                       

Tel: 0251-313 00                                             Fax: 0251-312 09
  Postadress:
Box 100, 796 22 Älvdalen
Besöksadress:
Permatsvägen 1, 796 31 Älvdalen
Org.nr:
212000-2197