Hoppa direkt till huvudmenyn

Hoppa direkt till sidans innehåll

Sol

Logga energi- och klimatrådgivning

Solen, livets och alltings motor, och historiskt sett är solen en av de energikällor som använts under längst tid av människan. Solen är den urkraft som driver allt levande på jorden. Utan den skulle vi inte kunna utnyttja biobränslen, vind- och vattenkraft till exempel. Solinstrålningen mot jorden är 10 000 gånger högre än världens totala energiomsättning per år. Solinstrålningen mot jorden motsvarar en effekt av 1,37 kW/m2, men endast 70% når jordytan. I Sverige är den maximala instrålningen mot en yta
1 kW/m2. Idag tar vi vara på solenergin genom värmeproduktion, elproduktion och som passivt värmetillskott i byggnader.

I Sverige används solenergin bland annat till följande:

»» Spannmålstorkning
»» Torkning av flis & torv
»» Värmning av badbassänger
»» Fjärrvärmesystem
»» Värmning av tappvarmvatten under sommarhalvåret
»» Passiv solvärme för uppvärmning av byggnader
»» Elproduktion

I Älvdalen har vi en genomsnittlig solinstrålning som motsvarar cirka 900 kWh/m2, år.

SOLCELLER OCH SOLFÅNGARE

De här två sätten att utnytja solenergin kan förväxlas och leda till missförstånd när det gäller frågan om det är lönsamt eller inte.  Därför är det viktigt att förstå skillnaden. 

Solceller omvandlar solenergin till el. I Sverige används solceller först och främst till husvagnar, båtar och sommarstugor som inte är ansluten till elnätet.

Nytt investeringsstöd för solceller
Regeringen beslutade den 11 juni 2009 att införa ett nytt investeringsstöd för installation av solceller. Stödet riktar sig till både företag, offentliga och privata organisationer samt privatpersoner. En av förutsättningarna är att solcellssystemet skall vara nätanslutet. För mer information, klicka på länken nedan:

Solfångare är glasade lådor som omvandlar solenergi till värme. I en solfångare, värms vatten när solen skiner och vattnet leds till en ackumulatortank för senare bruk.

Solfångare är lönsamt, den har en högre verkningsgrad än solceller och ger i de nordiska länderna mycket energi sommartid för varmvatten. En väldimensionerad kombianläggning värmer ungefär 50 % av tappvarmvattnet och ger 15 - 20 % av värmebehovet per år.

Läs mer om solceller och solfångare under respektive underrubrik.

Sidfot energi- och klimatrådgivning

Kontakta oss

 

Älvdalens kommun

 

   

E-post: kommun@alvdalen.se                       

Tel: 0251-313 00                                             Fax: 0251-312 09
  Postadress:
Box 100, 796 22 Älvdalen
Besöksadress:
Permatsvägen 1, 796 31 Älvdalen
Org.nr:
212000-2197