Hoppa direkt till huvudmenyn

Hoppa direkt till sidans innehåll

Solceller

Logga energi- och klimatrådgivning

Solenergi:

 • Kommer ej att ta slut
 • Har hög energipotential
 • Elframställningen är måttligt effektiv

Goda råd om solel från solceller

Solenergin omvandlas till el i solceller. Solinstrålningen har en låg energidensitet och därför måste arean av solceller vara ganska stor för att kunna fånga tillräcklig energi och omvandla den till el. En solcell omvandlar solenergi direkt till el med en verkningsgrad på mellan 8 och 24 % beroende på kvalité.

Solceller i Sverige används först och främst till husvagnar, båtar och sommarstugor som inte är ansluten till elnätet (sol-el är inte lönsamt där elnätet redan finns).

Solceller kan inte användas året runt i Sverige, vi har för lite soltimmar under de mörkaste månaderna, vilket gör att för dessa månader behövs alternativa energikällor. Men från april till september kan man få tillräkligt med el till några apparaturer och belysning. Priset per kWh varierar beroende på solinstrålningen, men i Sverige kan man räkna med 3,50 – 4 kr per kWh.

Nya villkor för stöd till solceller 2013.

De nya villkoren innebär en ändrad stödnivå på 35 procent av investeringskostnaden och takstöd på max 1,2 miljoner kronor och gäller från och med den 1 februari 2013.

Småskalig elproduktion inom Fortums nät

Den som ska starta elproduktion ska anmäla det till sitt elnätsföretag. På Fortums hemsida kan du läsa mer om vad du ska göra och vilka regler, kostnader och ersättningar som gäller.

Elcertifikat

Kan den få som producerar el med hjälp av vindkraft, viss vattenkraft, vissa biobränslen, solenergi, geotermisk energi, vågenergi och torv i kraftvärmeverk.
För att tilldelas elcertifikat för din förnybara elproduktion måste du ansöka om godkännande av anläggningen till Energimyndigheten. 

Är du producent av förnybar el, så kan du få elcertifikat av staten.
Systemet fungerar som så, att producenter av förnybar el får ett elcertifikat av staten för varje producerad megawattimme el. Man får dessutom certifikat för den ström som man själv förbrukar.

För och nackdelar med solceller

Fördelar:  
Solceller bör däremot återvinnas efter slutanvändning, de innehåller sällsynta metaller som är ändliga resurser och de ingående ämnena kan orsaka ogynnsamma miljöeffekter vid deponi eller förbränning. [Lundgren, M. Wallin F. 2004]

Idag ger en solcellmodul ca 10 gånger mer energi än vad som går åt för dess produktion. Jämfört med medelvärdet för dagens europeiska elproduktion ger solceller över sin livscykel en reduktion av koldioxidutsläpp med 510 gram per kilowattimme, vilken i stor sett är i nivå med vindkraftens 560 gram. [Jakobsson, S. Sandén, B. 2005]

 • El produceras på ett rent sätt, utan buller och utan utsläpp.
 • Miljövänlig faktor, stort intresse bland allmänheten för solcellstekniken.
 • Solenergi är mode just nu.
 • Energikällan är gratis.

Nackdelar: 

 • Solceller är fortfarande mycket dyrt i förhållande till andra kraftslag även om den i vissa tillämpningar, där nätanslutning är svår eller kostsam att anlägga, kan vara den billigaste lösningen.
 • Det sker en begränsning när det gäller placeringen av solceller, eftersom den måste ske där inga skuggor från träd eller byggnader uppstår.
 • Skuggor över en enstaka solcell påverkar cellerna runtomkring, vilket gör att effektsgraden sjunker betydligt. 

Miljöpåverkan
El produceras utan buller och utan utsläpp, solcellerna är i princip underhållsfria. Rengöring kan behövas vid fasadintegrerade solceller eftersom estetiska krav kan förekomma.

Ett exempel, för en husvagn med:

 • TV (4 timmar/dag)
 • Belysning (lågenergilampor) 2/20W (4 timmar/dag)
 • Kylskåp, då kompressorn jobbar (4 timmar/dag), detta varierar på  utetemperatur och hur ofta kylskåpet öppnas.

Behöver vi:  

 • En 70 W solpanel
 • Leadacidbatteri på 100 Ah
 • Laddningsregulator

Ett ungefärlig pris för allt är 5 500 kr.   

Om solceller och batterier
Solceller producerar bara el när det finns sol, därför måste den elen användas direkt eller lagras på något sätt. Det vanligaste är lagring i batterier. En laddningsregulator måste användas för att undvika att batteriet blir förstört på grund av överladdning. (Om ingen regulator finns så fortsätter batteriet att laddas även när det är fullt och detta kan resultera i bildning av gaser och explosionsrisk).

De batterier som används brukar vara speciella batterier designade för solcellssystem, men när dessa inte finns att tillgå kan även lastbilsbatterier användas. Bilbatterier är billigare men rekommenderas inte eftersom de inte är lämpade för bruk med solcellsystem, deras livstid blir mycket kortare och i längden blir det dyrare.

Tänk på att livstiden på ett batteri är runt 4 år, vilket innebär ytterligare investeringar. Om solceller har 25 år som livstid så kommer det att behövas bytas batteri runt 5-7 gånger.

Relaterade länkar


Energimyndigheten

Fortum

Energimyndighetens E-tjänster 

Videoklipp-producera egen el med hjälp av solen

Sidfot energi- och klimatrådgivning

Kontakta oss

 

Älvdalens kommun

 

   

E-post: kommun@alvdalen.se                       

Tel: 0251-313 00                                             Fax: 0251-312 09
  Postadress:
Box 100, 796 22 Älvdalen
Besöksadress:
Permatsvägen 1, 796 31 Älvdalen
Org.nr:
212000-2197