Hoppa direkt till huvudmenyn

Hoppa direkt till sidans innehåll

Hälsoskydd

Hälsoskydd utgör ursprunget för miljö- och hälsoskyddsarbetet i kommunerna. Arbetet i kommunerna började med folkhälsoarbete och då rörde det sig om bekämpning av skadedjur i bostäder och sanering vid allmänfarliga sjukdomar. Idag är begreppet "olägenhet för människors hälsa eller miljö" i fokus och det omfattar det mesta som kan skada människors hälsa. Lagstiftningen är Miljöbalken (1998:808) och central myndighet är Socialstyrelsen.

Samhällsenheten värnar om invånarnas närmiljö och hälsa och arbetar med både förebyggande informationsinsatser och inspektion på plats.
Exempel på problem med inomhusmiljön kan vara radon, störande buller från fläktar eller restauranger, fukt, mögel, dålig ventilation eller liknande inomhusfrågor.
Upplever du problem i bostaden med till exempel buller eller dålig ventilation ska du först tala med din värd eller bostadsrättsförening. Om problemen ändå fortsätter kan du kontakta samhällsenheten.

Samhällsenheten arbetar med tillsyn över förskolor och skolor, idrottsanläggningar, simhallar, lokaler för vård och omsorg, hygienlokaler, hotell och andra offentliga lokaler.

Kontakta oss

 

Älvdalens kommun

 

   

E-post: kommun@alvdalen.se                       

Tel: 0251-313 00                                             Fax: 0251-312 09
  Postadress:
Box 100, 796 22 Älvdalen
Besöksadress:
Permatsvägen 1, 796 31 Älvdalen
Org.nr:
212000-2197