Hoppa direkt till huvudmenyn

Hoppa direkt till sidans innehåll

Hygienlokaler

För att förhindra spridning av smitta måste din lokal vara lämpad för din verksamhet och du ska ha bra rutiner för hygien och rengöring av utrustning. Kontakta även byggnadsnämnden så får du veta om du behöver söka bygglov m.m.

Gör först en anmälan
Gör en skriftlig anmälan till samhällsenheten innan du börjar arbeta i lokalen. Kontakta gärna samhällsenheten redan på planeringsstadiet – då finns större chans att du inte behöver göra ändringar i efterhand. Tillsammans med anmälan ska du skicka en ritning som visar hur lokalen ska inredas och utrustas samt vilken typ av ventilation som lokalen har. Samhällsenheten tar ut en anmälningsavgift enligt en taxa som fastställts av Kommunfullmäktige. Om du inte gör en anmälan kan det leda till miljösanktionsavgift samt en handläggningsavgift.  

Från och med den 1 januari 2008 är endast hygieniska verksamheter där skalpeller, akupunkturnålar, piercingverktyg eller där liknande stickande-skärande verktyg används anmälningspliktiga. Det kan t.ex. vara lokaler för akupunktur, piercing, tatuering eller medicinsk fotvård. 

Från och med 1 augusti 2007 har kommunerna även tillsynsansvar över solarieverksamhet enligt 30 § i strålskyddslagen. Solarieverksamhet är anmälningspliktigt enligt 8 § i SSI FS 1998:2. Du anmäler ditt solarium på samma blankett som för hygienlokaler.

Egenkontroll
Du som driver en verksamhet ska enligt miljöbalken ha den kunskap som behövs för att skydda människor och miljö mot olägenheter, framförallt mot smitta. Tänk på att det ska finnas rutiner för kontroll av utrustning, rengöring av redskap, städning av lokalen med mera. Du ska göra en förteckning över vilka kemiska produkter som används i din verksamhet och som kan vara farliga för hälsan eller miljön.

Behandling hos kunden
Om du åker ut till kunden, till exempel vid hembesök eller arbetsplatsbesök, ställs det lika höga krav på hygien och hantering, rengöring och skötsel av utrustning för hygieniska behandlingar, som för behandling i egen lokal. Du måste göra en anmälan om din verksamhet, normalt till kommunen där du ska arbeta. Du ska kunna redogöra för ditt arbetssätt och hur du kommer att hantera de krav på hygien som kan behövas beroende på verksamhet.

Kontakta oss

 

Älvdalens kommun

 

   

E-post: kommun@alvdalen.se                       

Tel: 0251-313 00                                             Fax: 0251-312 09
  Postadress:
Box 100, 796 22 Älvdalen
Besöksadress:
Permatsvägen 1, 796 31 Älvdalen
Org.nr:
212000-2197