Hoppa direkt till huvudmenyn

Hoppa direkt till sidans innehåll

Förslag på åtgärder vid problem av störande fåglar.

Ibland kan fåglar skapa olägenheter, exempel på olika fåglar som orsakar olägenheter är skator, duvor, råkor, korpar, björktrastar och kajor. De skapar olägenheter genom att vara högljudda, skita ner, förstöra gräsmattor, ha sönder stolsdynor och soppåsar mm.

För att undvika eller minska olägenheterna finns en del åtgärder som man själv kan tänka på. Mata inte fåglar under sommarhalvåret när de har gott om mat i  naturen.

Ställ inte ut soppåsen, inte heller tömda matskålar till husdjur, plocka upp fallfrukten och ta vara på trädgårdens skördeprodukter, lägg inte matrester, frukt eller bär i öppna komposter. 

Håll rent på gator och torg samt vid restauranger, caféer, parker och runt  sopbehållare.  

Sätt upp saker som kan skrämma bort fåglarna, spegelreflektioner av cd-skivor, placera ut plastband, fladdrande plastpåsar eller draperier. De sätter man upp där man inte önskar några fåglar, som t.ex. vid grönsaksland, takräcken, träd osv. 

Minska tillgängligheten på bomaterial, genom att hålla rent från kvistar och pinnar på din tomt, tak och hängrännor. Försök även få bort fjolårsbon, innan årets påbörjade bon och innan äggläggningen. Man kan även göra boplatserna otillgängliga med t.ex. linor över taket, det finns även ”spikmattor” och klibbiga material som man kan lägga ut där fåglarna annars gärna sitter.

Kontakta oss

 

Älvdalens kommun

 

   

E-post: kommun@alvdalen.se                       

Tel: 0251-313 00                                             Fax: 0251-312 09
  Postadress:
Box 100, 796 22 Älvdalen
Besöksadress:
Permatsvägen 1, 796 31 Älvdalen
Org.nr:
212000-2197