Hoppa direkt till huvudmenyn

Hoppa direkt till sidans innehåll

Olägenhet av hund och katt


Hundar och katter är trevliga sällskapsdjur, men kan ibland ställa till olägenheter för närboende.

Att äga hund medför glädje men också ansvar
Ge din hund bästa omvårdnad och tänk bland annat på följande:

  • Många människor tycker inte om hundar, är rädda eller allergiska mot hundar och det måste respekteras.
  • Lämna inte hunden ensam för länge i bostaden eller på tomten. Blir hunden ensam för länge är det risk att den börjar skälla, och det kan upplevas som synnerligen störande för omgivningen.
  • Samhällsenheten rekommenderar att man inom tätbebyggt område plockar upp bajs från hundar.
  • Lämna aldrig hunden i bilen under soliga och varma dagar. Hundar dör mycket lätt av värmeslag.

Temperaturen i bilen

Klockslag Temperatur ute Väderlek Temperatur i bil
08:30 +14 grader Skugga +19 grader
09:30 +18 grader Skugga +38 grader
10:30 +20 grader Blandat +47 grader
11:10 +20 grader Sol +57 grader
12:00 +23 grader Sol +62 grader
13:00 +22 grader Sol +85 grader
Källa: Svenska kennelklubben


Ägaren är ansvarig för sina husdjur
Husdjur
ska skötas så att det inte blir olägenheter för människors hälsa. Har du problem med någon annans husdjur bör du i första hand prata med djurägaren och berätta om olägenheten. Skulle problemet kvarstå kan du kontakta oss på miljöavdelningen.

Om samhällsenheten får klagomål på skällande hundar som stör brukar vi skicka en skrivelse till hundhållaren.

Grannens katt kan ibland besvära dig med besök. Prata med grannen och försök lösa problemet gemensamt. Det finns ingen lag som förbjuder folk att släppa ut sin katt. Vill man slippa andras katter så får man lov att försöka stänga dem ute.  

Lagar
Lagen om tillsyn över hund och katt (2007:1150) reglerar djurägarens ansvar. Det är polisen som är tillsynsmyndighet enligt denna lag.

Enligt 1 § i Lagen om tillsyn över hund och katt anges det att hundar och katter skall hållas under sådan tillsyn som krävs för att de inte ska orsaka skador och olägenheter.  

I 8 § Lag om tillsyn över hundar och katter anges att om någon brister i tillsynen över eller skötseln av en hund, får polismyndigheten meddela de förelägganden och förbud som behövs för att förebygga skada eller avsevärd olägenhet. Det är alltså polisen som är tillsynsmyndighet vid frågor om lösspringande eller aggressiva hundar. Frågor om vanvårdade djur har länsstyrelsen hand om.  

Samhällsenheten har tillsyn enligt Förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. I 36§ Förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd anges att husdjur och andra djur som hålls i fångenskap ska förvaras och skötas så att olägenheter för människors hälsa inte uppkommer. Detta innebär att du som pälsdjursägare ska ta hänsyn till att många personer är allergiska och kan uppleva stora obehag även av små mängder hår. En del människor är hundrädda och kan därför uppleva stora obehag av att möta en lösspringande hund. Katt- och hundbajs i sandlådor och andra olämpliga platser kan också anses medföra olägenheter för människors hälsa eller miljön. En hund som skäller under längre perioder eller med täta intervall kan också anses orsaka olägenheter för människors hälsa.

Senast uppdaterad tisdag 15 mars 2016

Kontakta oss

 

Älvdalens kommun

 

   

E-post: kommun@alvdalen.se                       

Tel: 0251-313 00                                             Fax: 0251-312 09
  Postadress:
Box 100, 796 22 Älvdalen
Besöksadress:
Permatsvägen 1, 796 31 Älvdalen
Org.nr:
212000-2197