Hoppa direkt till huvudmenyn

Hoppa direkt till sidans innehåll

Skyddsjakt på kanadagås

Från och med den 1 juli 2001 har det skett en lagändring vad gäller jakt efter kanadagäss. Enligt jaktförordningen (1987:905) bilaga 4 punkt 15 gäller nu:

Om det behövs för att förebygga skada, får kanadagås som uppträder vid fält med oskördad gröda eller som orsakar sanitär olägenhet jagas under hela året.

Detta innebär att ansökan om skyddsjakt för att fälla kanadagäss inte längre behöver göras hos länsstyrelsen. Den allmänna jakttiden börjar den 25 augusti och slutar den 31 december.
Skyddsjakten skall bedrivas med största möjliga hänsyn till såväl berörd art som övrig fauna och allmänhet. Gällande jaktlagstiftning gäller med avseende på jakträtt och säkerhet.

Om det gäller skyddsjakt i tätbebyggelse ska berörd kommun kontaktas och skyddsjakten får då uteslutande utföras av kommunens utsedda jägare eller den som har tillstånd att bedriva skyddsjakt i tätbebyggda områden.

 

 

Kontakta oss

 

Älvdalens kommun

 

   

E-post: kommun@alvdalen.se                       

Tel: 0251-313 00                                             Fax: 0251-312 09
  Postadress:
Box 100, 796 22 Älvdalen
Besöksadress:
Permatsvägen 1, 796 31 Älvdalen
Org.nr:
212000-2197