Hoppa direkt till huvudmenyn

Hoppa direkt till sidans innehåll

Solarier

Solarier är sedan 1 februari 2009 anmälningspliktigt till samhällsenheten. Förutom de allmänna kraven och råden för hygienlokaler gäller följande för solarier:

Lokal – utrustning  

 • Se till att lokalen har god ventilation eftersom det kan bli varmt av lysrören.
 • Det bör finnas tillgång till dusch.
Krav som ska uppfyllas enligt solarieföreskriften SSI FS 1998:2:

 • Varje solarium ska vara märkt med en skylt som visar att det är ett typ-3 solarium.
 • På solariet ska det finnas skyltar från tillverkaren som visar vilken sorts rör som ska användas i solariet.
 • Rören som sitter i solariet ska överrensstämma med de rör som står angivna på skylten. Rören kan ersättas med rör som finns med på SSI:s lista över ersättningsrör, dessa finns angivna på SSM:s hemsida. Namnet på röret måste helt överensstämma med namnet på skylten eller med SSM:s lista över ersättningsrör.
 • Exponeringsschema för olika hudtyper ska vara uppsatts. Där ska bl.a. den första soltiden och den längsta soltiden stå.
 • Det ska finnas en varningstext för UV-strålning någonstans på solariet (enligt standarden). Den brukar vara liten och med minimal text på flera olika språk.
 • SSM:s affisch ”Viktigt för dig som använder solarium” i A3 format ska finnas uppsatt vid varje solarium. Du kan beställa eller ladda hem en affisch från Strålskyddsmyndighetens webbplats http://www.ssm.se/
 • Varje solarium ska vara avskärmat.
 • Det ska finnas tillgång till ögonskydd.
 • Det ska finnas skyddsglas för de övre solarierören.
 • Det ska finnas två tidur till varje solarium.

 Hygien

 • Det ska finnas utrustning för att göra rent och desinficera solariebädden efter varje kund.
 • Det ska finnas engångspapper och desinfektionsmedel för rengöring i varje solarieutrymme.
 • Se till att det finns solarieglasögon och att dessa desinfekteras efter varje kund. Alternativt kan kunden få köpa solarieglasögon. 

Statens strålskyddsinstituts föreskrifter om solarier »

Statens strålskyddsinstitut och Statens kärnkraftinspektion har den 1 juli 2008 övergått till att vara Strålsäkerhetsmyndigheten SSM.

Kontakta oss

 

Älvdalens kommun

 

   

E-post: kommun@alvdalen.se                       

Tel: 0251-313 00                                             Fax: 0251-312 09
  Postadress:
Box 100, 796 22 Älvdalen
Besöksadress:
Permatsvägen 1, 796 31 Älvdalen
Org.nr:
212000-2197