Hoppa direkt till huvudmenyn

Hoppa direkt till sidans innehåll

Miljöbalken (1998:808)

Miljöbalken trädde i kraft den 1 januari 1999.

Miljöbalkens mål är att främja en hållbar utveckling och på så sätt tillförsäkra levande och kommande generationer en hälsosam och god livsmiljö. När det gäller verksamheter som påverkar miljön, människors hälsa eller resurshushållningen ska miljöbalkens regler tillämpas på ett sådant sätt som bäst främjar en ekologiskt hållbar utveckling. Balkens fem grundstenar:

  1. Människans hälsa och miljön ska skyddas mot störningar
  2. Natur- och kulturområden ska skyddas och vårdas
  3. Den biologiska mångfalden ska bevaras
  4. En god hushållning av mark och vatten ska tryggas
  5. Återanvändning och återvinning ska främjas

För vem gäller miljöbalken?
En ekologiskt hållbar utveckling förutsätter att varje enskild individ tar sin del av ansvaret för att styra mot miljöbalkens mål. Miljöbalkens grundläggande bestämmelser gäller såväl för enskilda människor i det dagliga livet som för verksamhetsutövare.  

Svensk författningssamling(SFS) - Miljöbalken(1998:808)

 

Kontakta oss

 

Älvdalens kommun

 

   

E-post: kommun@alvdalen.se                       

Tel: 0251-313 00                                             Fax: 0251-312 09
  Postadress:
Box 100, 796 22 Älvdalen
Besöksadress:
Permatsvägen 1, 796 31 Älvdalen
Org.nr:
212000-2197