Hoppa direkt till huvudmenyn

Hoppa direkt till sidans innehåll

Dricksvatten

Beroende på var Du bor i kommunen har du antingen kommunalt dricksvatten eller enskilt dricksvatten. Vattenverken ansvarar i sin drift- och egenkontroll för att vattnet håller dricksvattenkvalité och att vidta åtgärder om problem uppstår.

För enskilda vattentäkter (t ex egen vattenbrunn) ansvarar fastighetsägaren själv för att vattenkvalitén kontrolleras och åtgärdas vid behov. Proverna skall analyseras av ett ackrediterat (godkänt) företag.

Vattenkvalitet
I socialstyrelsens "Försiktighetsmått för dricksvatten" kan man läsa om vad en normal dricksvattenanalys ska innehålla. Här finns även kvalitetsrekommendationer med riktvärden för mikroorganismer, kemiska ämnen och vattnets egenskaper.

I "Att anlägga brunn - råd om hur du går tillväga" samt "Sköt om din brunn - råd om hur du går tillväga", som kommer från socialstyrelsen och Sveriges geologiska undersökning, finns bl a information som kan vara bra att ha för den som har eller planerar att skaffa en egen dricksvattenanläggning.

Provtagning och analyser 
Misstänker Du att ditt dricksvatten inte är som det ska så kan Du vända dig till ett acrediterat laboratorium för att få provflaskor och provtagningsinstruktioner. Det finns en rad olika laboratorium som är ackrediterade för analys av dricksvatten, de går att söka på "vattenprov" i Google eller annan sökmotor. 

Kontakta oss

 

Älvdalens kommun

 

   

E-post: kommun@alvdalen.se                       

Tel: 0251-313 00                                             Fax: 0251-312 09
  Postadress:
Box 100, 796 22 Älvdalen
Besöksadress:
Permatsvägen 1, 796 31 Älvdalen
Org.nr:
212000-2197