Hoppa direkt till huvudmenyn

Hoppa direkt till sidans innehåll

Anmälan om kännedom

Om din livsmedelsverksamhet inte uppfyller de båda kraven "viss kontinuitet" och "viss grad av organisation" så krävs det ingen anmälan om registrering.

Däremot har du fortfarande ansvar för de livsmedel du hanterar och säljer och du omfattas av artikel 14 i EG-förordning 178/2002 oavsett om registrering krävs eller inte. Artikeln har ett allmänt syfte att livsmedel inte får släppas ut på marknaden om de inte är säkra.

Därför uppmanar vi att du ändå kontaktar samhällsenheten för att berätta var och när du planerar att ha din livsmedelshantering.  Informationen som tas emot hanteras som en "anmälan om kännedom". En sådan anmälan är kostnadsfri. Syftet är att samhällsenheten i samband med anmälan om kännedom dels får vetskap om vem som ansvarar för olika livsmedelsverksamheter för att kunna agera snabbare om det exempelvis skulle bli fråga om en smittutredningkan och dels att diskutera livsmedelshanteringen i sig för att förebygga felaktig livsmedelshantering.

Kontakta oss

 

Älvdalens kommun

 

   

E-post: kommun@alvdalen.se                       

Tel: 0251-313 00                                             Fax: 0251-312 09
  Postadress:
Box 100, 796 22 Älvdalen
Besöksadress:
Permatsvägen 1, 796 31 Älvdalen
Org.nr:
212000-2197