Hoppa direkt till huvudmenyn

Hoppa direkt till sidans innehåll

Taxa

Kommunen har rätt att ta ut avgift för sin tillsyns- och prövningsverksamhet.
Tillsyn av olika verksamheter består av olika ärendesorter och handläggning av dessa ärenden består av olika arbetsmoment. Ärenden kan handla om anmälan eller ansökan om en verksamhet, det kan vara ett klagomålsärende som kräver en speciell handläggning och det kan vara planerad tillsyn för redan pågående verksamheter eller yttrande på olika remisser från andra myndigheter och organisationer

Miljöavdelningens taxa.pdf Antagen av KF 2014-03-31 §22

Timavgiften är fn 960 kr (2014-04-01)

Bilagor: Bilaga 4B Klassning tillsyn miljö- och hälsoskydd .pdf
            Bilaga 4B-1 Klassning planerad tillsyn miljö- och hälsoskydd.pdf
            Bilaga 4B-2 Riskbedömning miljö- och hälsoskydd.pdf
            Bilaga 5B Klassning livsmedel.pdf

 

Kontakta oss

 

Älvdalens kommun

 

   

E-post: kommun@alvdalen.se                       

Tel: 0251-313 00                                             Fax: 0251-312 09
  Postadress:
Box 100, 796 22 Älvdalen
Besöksadress:
Permatsvägen 1, 796 31 Älvdalen
Org.nr:
212000-2197