Hoppa direkt till huvudmenyn

Hoppa direkt till sidans innehåll

Miljöskydd


Exempel på dålig kemikalieförvaring

Samhällsenheten bedriver tillsyn på verksamheter som enligt miljöbalken räknas som miljöfarliga verksamheter. Miljöfarliga verksamheter kan t.ex. vara industrier, verkstäder, bilskrotar, fordonstvättar etc

Syftet med tillsynen är att förebygga föroreningar, resursslöseri och minska riskerna för människors hälsa och miljön. Vid inspektion kontrolleras bland annat att verksamheten sköter sin egenkontroll, att den bedrivs enligt de tillstånd och/eller villkor som meddelats samt att utsläppen till luft och vatten inte överskrider rikt- och gränsvärden.  

 

 

Kontakta oss

 

Älvdalens kommun

 

   

E-post: kommun@alvdalen.se                       

Tel: 0251-313 00                                             Fax: 0251-312 09
  Postadress:
Box 100, 796 22 Älvdalen
Besöksadress:
Permatsvägen 1, 796 31 Älvdalen
Org.nr:
212000-2197