Hoppa direkt till huvudmenyn

Hoppa direkt till sidans innehåll

Ansökan om tillstånd

Innan Du startar vissa verksamheter eller åtgärder krävs tillstånd av samhällsenheten eller länsstyrelsen. Vilka verksamheter som är tillståndspliktiga regleras i Förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. För så kallade A- och B-verksamheter krävs tillstånd från länsstyrelsen, C-verksamheter kräver anmälan till samhällsenheten t ex mindre industrier, bilverkstäder etc. En ansökan ska vara skriftlig och göras i god tid. Exempevis krävs tillstånd från samhällsenheten för att anlägga enskilt avlopp med WC. 

 

Kontakta oss

 

Älvdalens kommun

 

   

E-post: kommun@alvdalen.se                       

Tel: 0251-313 00                                             Fax: 0251-312 09
  Postadress:
Box 100, 796 22 Älvdalen
Besöksadress:
Permatsvägen 1, 796 31 Älvdalen
Org.nr:
212000-2197