Hoppa direkt till huvudmenyn

Hoppa direkt till sidans innehåll

Avlopp


ATT SÖKA tillstånd för enskilt avlopp

För att anlägga avlopp med vattentoalett (WC) anslutet krävs tillstånd från samhällsenheten. För att anlägga avlopp från bad, disk och tvätt (BDT) krävs en anmälan till samhällsenheten. I tillståndet och i svaret på anmälan anges vilka villkor som gäller för hur anläggningen ska utföras. Dessa frågor regleras i Miljöbalken (1998:808) och Förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (1998:899).

Kontakta oss

 

Älvdalens kommun

 

   

E-post: kommun@alvdalen.se                       

Tel: 0251-313 00                                             Fax: 0251-312 09
  Postadress:
Box 100, 796 22 Älvdalen
Besöksadress:
Permatsvägen 1, 796 31 Älvdalen
Org.nr:
212000-2197