Hoppa direkt till huvudmenyn

Hoppa direkt till sidans innehåll

Provgrop


Provgrop med grundvatten

För att säkerställa att grundvatten ej förorenas i samband med avloppsrening måste en provgropsundersökning göras när grundvattennivåerna ligger som högst. Detta inträffar normalt runt maj månad och runt september-oktober månad.

Därför kommer samhällsenheten att genomföra inspektioner av provgropar endast vid dessa perioder. Var medveten om detta om Du ska anlägga avloppsanläggning och beställ inspektion av provgrop i god tid.

Har Du frågor och/eller vill boka tid för inspektion av provgrop kan Du kontakta kontaktcenter, för att få prata med en handläggare, på telefon: 0251-313 00 alternativt e-post: kommun@alvdalen.se

Kontakta oss

 

Älvdalens kommun

 

   

E-post: kommun@alvdalen.se                       

Tel: 0251-313 00                                             Fax: 0251-312 09
  Postadress:
Box 100, 796 22 Älvdalen
Besöksadress:
Permatsvägen 1, 796 31 Älvdalen
Org.nr:
212000-2197