Hoppa direkt till huvudmenyn

Hoppa direkt till sidans innehåll

Återvinning av förpackningsavfall

Förpackningsavfall. Foto Förpacknings- och Tidningsinsamlingen.
Förpackningsavfall. Foto Förpacknings- och Tidningsinsamlingen.

Regeringen införde producentansvar för förpackningar och förpackningsmaterial 1994. Producentansvaret innebär att den som producerar en vara har ett miljöansvar och producenten är skyldig att ta hand om varan även efter konsumenternas slutanvändning. Ett av syftena med producentansvaret är att skapa ett miljömässigt hållbart samhälle för framtiden.

Producentansvaret styrs i förordningar om producentansvar för förpackningar och tidningar; Förordningen (SFS 2006:1273) om producentansvaret för förpackningar och Förordningen (SFS 1994:1205) om producentansvaret för returpapper.

Framtidsbilden är ett kretsloppsanpassat samhälle där det mesta av det som betraktas som avfall kommer till nytta som någon form av ny resurs. Grundprincipen som producentansvaret bygger på kalls "Polluter Pays Principle" (PPP), det vill säga "förorenaren betalar". Principen innebär att den part som belastar miljön negativt också är ansvarig för att återställa och betala tillbaka till miljön för den belastning man orsakar.

Återvinningsstationer i Älvdalens kommun
I Älvdalens kommun finns 14 stycken återvinningsstationer där hushåll kan lämna sina förpackningar. De är belägna på följande platser och byar:  Evertsberg, Brotvägen (Älvdalens kyrkby), Villavägen (Älvdalens kyrkby), Holen, Brunnsberg, Särna, Fjätervålen, Idre, Storsätern, Björnliden och Storbo-Flötningen.
Återvinningscentralerna i Älvdalen, Särna och Idre har också återvinningsstationer.

Tillsyn
Samhällsenheten i Älvdalens kommun är tillsynsmyndighet över Förpacknings- och Tidningsinsamlingens verksamhet inom Älvdalens kommun.

Mer information om insamlingssystemet finns att läsa på Förpacknings- och Tidningsinsamlingens hemsida: http://www.ftiab.se/

 

Kontakta oss

 

Älvdalens kommun

 

   

E-post: kommun@alvdalen.se                       

Tel: 0251-313 00                                             Fax: 0251-312 09
  Postadress:
Box 100, 796 22 Älvdalen
Besöksadress:
Permatsvägen 1, 796 31 Älvdalen
Org.nr:
212000-2197