Hoppa direkt till huvudmenyn

Hoppa direkt till sidans innehåll

Nedskräpning

Nedskräpning med bilbatteri, eternitplattor mm
Nedskräpning med bilbatteri, eternitplattor mm

Enligt 15 kapitlet 26 § miljöbalken (1998:808) får ingen skräpa ned utomhus på en plats som allmänheten har tillträde eller insyn till. Den som med uppsåt eller oaktsamhet skräpar ned utomhus på en plats som allmänheten har tillträde eller insyn till kan dömas till ansvar för nedskräpning.

Nedskräpningsreglerna ger inte fastighetsägaren ett strikt ansvar, men fastighetsägaren kan ändå få ett ansvar. Miljööverdomstolen har i en dom, MÖD 2006:63, diskuterat vad som kan krävas för att ge fastighetsägaren ansvar. Har fastighetsägaren varit passiv eller på annat sätt visat ointresse för att få avfallet bortforslat kan detta medföra ansvar.

Sammanfattningsvis så ligger det primära ansvaret på den privatperson eller verksamhetsutövare som utförde själva handlingen. Det sekundära ansvaret ligger på fastighetsägaren om vissa förhållanden finns t.ex. om fastighetsägaren accepterat nedskräpningen och inte vidtagit några åtgärder.

 

Kontakta oss

 

Älvdalens kommun

 

   

E-post: kommun@alvdalen.se                       

Tel: 0251-313 00                                             Fax: 0251-312 09
  Postadress:
Box 100, 796 22 Älvdalen
Besöksadress:
Permatsvägen 1, 796 31 Älvdalen
Org.nr:
212000-2197