Hoppa direkt till huvudmenyn

Hoppa direkt till sidans innehåll

Inventering av natur- och kulturmiljö i Älvdalens kommun

Stor-Per Svensa stenen, Särna. Foto Ingemar Persson.
Stor-Per Svensa stenen, Särna. Foto Ingemar Persson.

Sedan 2006 har miljöavdelningen inventerat natur- och kulturvård i Älvdalens kommun. Inventeringen har främst varit inriktad på fäbodvallar i kommunens norra delar, Särna och Idre, men ska nu också fortsätta i södra kommundelen.

Ett hundratal fäbodvallar i Särna och Idre har besökts och fotograferats och information om fäbodvallarnas historik har inhämtats från skrifter samt intervjuer med människor. Informationen har sammanställts och dokumenterats i rapporter.

Natur-och kulturmiljö är den miljö som har formats av människan, t. ex. fasta fornlämningar såsom boplatser (fäbodvallar), gravrösen, järnframställning, fångstgropar samt andra kulturminnen såsom kolbottnar, kulturstigar och hägnader.

Ingemar Persson är kontaktperson för projektet och tar tacksamt emot information omnatur- eller kulturvård (lämningar mm) som kan inventeras och dokumenteras.

 

 

Kontakta oss

 

Älvdalens kommun

 

   

E-post: kommun@alvdalen.se                       

Tel: 0251-313 00                                             Fax: 0251-312 09
  Postadress:
Box 100, 796 22 Älvdalen
Besöksadress:
Permatsvägen 1, 796 31 Älvdalen
Org.nr:
212000-2197