Hoppa direkt till huvudmenyn

Hoppa direkt till sidans innehåll

Enskilt vatten

Egen brunn
Du som har egen brunn ansvarar själv för att vattnet är av bra kvalitet. Samhällsenheten rekommenderar att du tar prover på ditt vatten regelbundet. På livsmedelsverkets hemsida finns information om vad och hur ofta du bör provta ditt vatten.

Du kontaktar själv ett ackrediterat laboratorium för att beställa provtagningsutrustning och få instruktioner för hur vattenprovet ska tas.

Livsmedelsverkets hemsida

Förening, samfällighet och kommersiell eller offentlig verksamhet
Vattenföreningar och -samfälligheter som levererar vatten till minst 50 personer eller producerar mer än 10 m³ dricksvatten per dygn omfattas av Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten (SLVFS 2001:30) och ska anmälas för registrering hos Samhällsenheten. Samma sak gäller för den som tillhandahåller eller använder dricksvatten som en del av en kommersiell eller offentlig verksamhet.

Ovan nämnda verksamheter ska genomföra faroanalys och utifrån den upprätta ett provtagningsprogram för sitt dricksvatten. Faroanalys och provtagningsprogram ska sedan fastställas av Samhällsenheten.

Samhällsenheten kontrollerar genom tillsyn att ovan nämnda verksamheter uppfyller lagstiftningens krav.

Livsmedelsverkets hemsida
Blankett för anmälan

Kontakta oss

 

Älvdalens kommun

 

   

E-post: kommun@alvdalen.se                       

Tel: 0251-313 00                                             Fax: 0251-312 09
  Postadress:
Box 100, 796 22 Älvdalen
Besöksadress:
Permatsvägen 1, 796 31 Älvdalen
Org.nr:
212000-2197