Hoppa direkt till huvudmenyn

Hoppa direkt till sidans innehåll

VA-plan

Älvdalens kommun håller på att ta fram en vatten- och avloppsplan (VA-plan). Den ska i form av policy och strategi visa hur kommunen avser hantera VA-försörjningen inom hela kommunen. I VA-planen redogörs både för de områden som ska försörjas med kommunalt vatten och avlopp och de områden som behöver lösa VA-frågan enskilt.

Läs mer om arbetet med Älvdalens kommuns vatten- och avloppsplan

Kontakta NODAVA om du har frågor gällande planerad utbyggnad av kommunalt VA.

Vanliga frågor och svar
NODAVAs hemsida

Kontakta oss

 

Älvdalens kommun

 

   

E-post: kommun@alvdalen.se                       

Tel: 0251-313 00                                             Fax: 0251-312 09
  Postadress:
Box 100, 796 22 Älvdalen
Besöksadress:
Permatsvägen 1, 796 31 Älvdalen
Org.nr:
212000-2197