Hoppa direkt till huvudmenyn

Hoppa direkt till sidans innehåll

EU-information och Projekt

Landsbygdsutveckling/EU-samordning

Under 2014 pågår arbetet med att påbörja en ny programperiod med olika fonder genom EU. Det innebär att det just nu inte finns medel att söka till projekt genom EU-fonderna. 2007 startade den programperiod för EU:s strukturfonder som pågått fram till 2013, och som varit uppdelad på fyra olika program.

Fonderna ger stora möjligheter för de företag och organisationer som vill arbeta för länets utveckling.

Här presenteras en samlad bild av de finansieringsmöjligheter som finns genom EU-programmen.

Fyra program

Leader

Två Leaderområden är bildade i Älvdalens kommun.

Norra kommundelen Idre-Särna och byarna Lövnäs-Nornäs hör nu till Leaderområdet Södra Fjällen tillsammans med Lima -Sälen i Malung- , Bergs kommun samt delar av Härjedalens kommun. För att få fullständig information gå in på www.sodrafjallen.se

Södra delen av Älvdalens kommun har bildat Leaderområdet, DalÄlvarna tillsammans med Södra Malung, Vansbro, Orsa, Mora, Rättvik, Leksand och Gagnef. För att få fullständig information gå in på www.leaderdalalvarna.se.

Mål 2

Regionala strukturfondsprogrammet Norra Mellansverige omfattar Dalarnas län, Gävleborgs län och Värmlands län.
Programmet har två insatsområden inom vilka projekt kan erhålla stöd:
Näringslivsutveckling
Tillgänglighet
Målet för programmet är fler jobb, fler företag och mer dynamiska arbetsmarknadsregioner.
Tidigare handlades dessa frågor av NUTEK. Nuteks verksamhet upphörde dock 2009 och övertogs av den nya myndigheten Tillväxtverket.
Läs mer på www.tillvaxtverket.se

 

Socialfonden

I mars 2007 tog regeringen beslut om ett förslag till nationellt strukturfondsprogram för Europeiska socialfonden i Sverige. Programmet ska verka för regional konkurrenskraft, för sysselsättning och mot utslagning. Det sträcker sig över sju år och verkar i hela Sverige..
Läs mer på www.esf.se

Älvdalens kommun har beviljats stöd från Europiska  Socialfonden, Programområde 1 för ”Kompetensutveckling för anställda” med 605 000 kr. Läs mer om detta här!

 

Nytt landsbygdsprogram 2007-2013

Den 1 januari 2007 inleddes ett nytt landsbygdsprogram för stöd och ersättningar till landsbygden. Programmet ska främja tillväxt, konkurrenskraft, företagande och sysselsättning, och har dessutom höga ambitioner för miljön. Lokalt engagemang i landsbygdens utveckling ska också uppmuntras. Allt detta ska återspeglas i de stödformer som ingår i programmet.
Läs mer på www.sjv.se

 

Interreg-Sverige-Norge

Om programmet
EU-programmet Interreg Sverige-Norge ingår i det nya målet "Territoriellt samarbete" som ska stärka samarbete över gränser i EU och angränsande länder. Målet bygger på det tidigare gemenskapsinitiativet Interreg. Det finns tre former av samarbeten inom Territoriellt samarbete: gränsöverskridande samarbete, transnationellt samarbete och interregionalt samarbete. Interreg Sverige-Norge är ett gränsöverskridande samarbete.
Läs mer på www.interreg-sverige-norge.com

                                     
                 

Kontakta oss

 

Älvdalens kommun

 

   

E-post: kommun@alvdalen.se                       

Tel: 0251-313 00                                             Fax: 0251-312 09
  Postadress:
Box 100, 796 22 Älvdalen
Besöksadress:
Permatsvägen 1, 796 31 Älvdalen
Org.nr:
212000-2197