Hoppa direkt till huvudmenyn

Hoppa direkt till sidans innehåll

Företagsstöd


Älvdalens kommun hör till stödområde A, vilket innebär att Länsstyrelsen kan gå in med upp till 35% av en investeringskostnad. Till stödområde A hör: Älvdalens kommun, Orsa kommun, Malung-Sälens kommun, Vansbro kommun samt församlingarna Venjan och Våmhus i Mora kommun. Det finns olika sorters stöd att söka från Länsstyrelsen, som vi kommer att lista nedan, Tillväxtverket och Jordbruksverket. Förutom dessa tre organisationer är även ALMI representerad i vårt område, som även de arbetar med företagsfrämjande aktiviteter. Om företagets investering överskridet 15 miljoner kronor, ska man söka sk. regionalt investeringsstöd hos Tillväxtverket.

Här kan du ladda ner en PDF med en sammanställning av de företagsstöd av olika slag som finns i länet.

Ägarskiftescentrum
Har du fundering på att sälja ditt företag eller överlåta det till dina barn eller en anställd? Då ska du kontakta Ägarskiftescentrum! Ägarskiftescentrum är specialiserade på generationsskifte i familjeföretag och har även erfarenhet av att hjälpa företagare som vill sälja till andra än familjen. Läs mer på deras hemsida: http://agarskiftescentrum.se/

Länsstyrelsen Dalarna
Det som är viktigt att veta när det gäller alla stöd som Länsstyrelsen kan ge, så är det att man måste få ett beviljande om stöd från Länsstyrelsen innan man börjar investeringen. Man kan alltså inte söka stöd i efterhand, när man redan beställt och/eller gjort en investering. En annan viktig sak att ta med i beräkningarna är att Länsstyrelsen måste ta hänsyn till konkurrensförhållandet på den marknad där verksamheten bedrivs när de beslutar om stöd. Konkurrenssituationen får inte påverkas på ett negativt sätt genom bidraget. Företag som till största delen har en lokal eller regional marknad, eller ägnar sig åt skogs-, jordbruks-, jakt-, fiskeverksamhet eller förädling av jordbruksprodukter bör söka företagsstöd från landsbygdsprogrammet.

Regionalt bidrag till företagsutveckling: Detta bidrag söks för investeringar i byggnader, maskiner, inventarier, produktutveckling och marknadsföring som inte hör till de normala driftskostnaderna i verksamheten. Inte heller återinvesteringar, alltså sådana investeringar som ersätter en befintlig produkt, är bidragsgrundande. Köp av fastigheter, företag, fordon eller köp via leasing är inte heller de möjliga att söka stöd för. Läs mer här.

Konsultcheck: För att anlita en extern konsult till ett särskilt, avgränsat projekt kan man söka konsultcheck för. Den kompetens som konsulten har ska saknas hos det företag som söker stödet. Upp till 50 procent av konsultkostnaden, och max 150 000 kronor, är stödgrundande. Läs mer om konsultchecken.

Mikrostöd: Söks av nystartade företag, som är max två år gamla med högst tre anställda. Mikrostödet syftar till att ge en lite generösare behandling av mindre investeringar i små, nystartade företag med en omsättning som inte överstiger 1 miljon kronor. Mindre investeringar på mellan 15 000-60 000 kronor och max 50 procent av investeringen kan företag söka stöd för. Stödet lämnas bara en gång per företag. Verksamheten ska bedrivas med större marknad än enbart Dalarna och ska bedömas att bli lönsam på sikt samt med varaktig sysselsättning. Läs mer här.

Regionalt investeringsstöd: Detta stöd söks när bidragsbehovet är större än de 1 200 000 kronor som man kan bli beviljad för ett regionalt bidrag till företagsutveckling. Länsstyrelsen beslutar om stöd i stödområde A (Älvdalens kommun) för investeringar upp till 25 miljoner kronor. Investeringar som överstiger 25 miljoner kronor beslutar Tillväxtverket om, och ansökan görs då direkt till Tillväxtverket. Läs mer här.

Dala-sådd: Denna typ av investering ska stimulera utveckling av tillväxtföretag med innovativa idéer, och den regleras genom förordning 2008:762. I första hand till nystartade företag med en ny innovativ produkt, tjänst eller lösning vänder sig Sådd-finansieringen till. Nyskapande utvecklingsprojekt i tidiga skeden av produktutveckling och kommersialisering kan detta stöd sökas för. Lönsamheten måste vara högre, samt att produkter, tjänster och lösningar måste ha potential att nå en internationell marknad för att kunna söka övriga företagsstöd, så Dala-sådd är ett komplement. Läs mer här.

Det finns även stöd att söka för energieffektivisering, läs mer om det här.


ALMI

ALMI kan erbjuda rådgivning, lån och riskkapital för företag i alla faser. Genom mentorer, affärsrådgivare, IFS-rådgivare, lån och riskkapital kan de hjälpa dig att utveckla ditt företag. Nedan listar vi olika saker man kan få hjälp med hos ALMI.

Lönsamhetsstyrning: som ska guida företaget att identifiera företagets styrkor och svagheter som sedan ska leda till långsiktig lönsamhet. Man blir tilldelad en affärsrådgivare och tillsammans tar man fram en handlingsplan med konkreta åtgärder som ska leda till bättre lönsamhet. Läs mer om lönsamhetstyrning här.

Företagslån: för företag med max 250 anställda, där det även finns möjlighet till lönsamhet och utveckling i företaget. Räntat på detta lån baseras på den risk ALMI tar.

Mikrolån: för företag som inte behöver låna mer än 250 000, och man kan låna upp till 100 % av kapitalbehovet.

Även när det handlar om att köpa ett befintligt företag kan ALMI hjälpa till, genom finansiering, rådgivning eller olika seminarier. För dig som är företagare vill bli företagare i Sverige och har utländsk bakgrund har de även IFS-rådgivning, där man kan få personlig rådgivning och praktiskt stöd. I Dalarna är det Maria Ines Ribeiro de San Juan och Ahmad Laham som är IFS-rådgivare. Läs mer om IFS-rådgivning här.

Övriga tjänster som finns inom ALMIs område är innovationsrådgivning och innovationslån, ett mentorprogram där man under ett år får tillgång till en mentor för att utveckla sitt företag, exportlån för företag som villa satsa på internationella marknader, och dessa hittar du här. Genom ALMI invest finns även möjligheten till riskkapital, läs mer här.

ALMI har en mall för affärsplan som finns på deras hemsida. För de företag som vill låna pengar, innebär det att både bank och ALMI kräver en affärsplan för att låna ut pengar, och då finns ALMIs mallar. Affärsplan att ladda ner finns här.


Övrig finansiering

Inlandsinnovation AB är ett statligt riskkapitalbolag, vars verksamhetsområde sträcker sig från Värmland och ända upp till Norrbottens län. Inlandsinnovation kan gå in med riskkapital i företag som är i en expansionsfas, så att företaget kan ta "nästa steg". I mellan 2-5 år "stannar" Inlandsinnovation i företaget, och de har inget tak för riskkapitalet, men går inte in om det gäller mindre än 5 miljoner kronor. För mer information om Inlandsinnovation klickar du här.

 
Frida Torsein
frida.torsein@alvdalen.se
0251-31 232

Kontakta oss

 

Älvdalens kommun

 

   

E-post: kommun@alvdalen.se                       

Tel: 0251-313 00                                             Fax: 0251-312 09
  Postadress:
Box 100, 796 22 Älvdalen
Besöksadress:
Permatsvägen 1, 796 31 Älvdalen
Org.nr:
212000-2197