Hoppa direkt till huvudmenyn

Hoppa direkt till sidans innehåll

En dörr in - Forum Älvdalen


 

Vi erbjuder en dörr in som underlättar kommunikationen mellan dig och kommunens tjänstemän genom samordning och vägledning. När dina frågor berör flera myndigheter är Forum Älvdalen rätt för dig.

En dörr in - Forum Älvdalen består av tjänstemän som är insatta i dina frågor och kan ge svar samt besked om handläggningstider och liknande. Du slipper på så vis besöka enskilda tjänstemän en och en vid olika tillfällen.

Vem gäller det?
Det kan till exempel gälla dig som har frågor inom följande områden:
• plan- och bygglov
• mark- och utbyggnadsfrågor
• miljöbestämmelser
• livsmedel
• alkohol- och utskänkningstillstånd
• brand och säkerhet
• teknik- och va-frågor
• utbildning
• företagsutveckling, nystart eller etablering
• evenemang
• inflyttning
• stöd i form av företagsstöd, föreningsstöd och liknande
• fritid
• rekrytering

Detta underlättar inte bara för dig, utan även för kommunen när vi får en samlad bild av ditt ärende vid sittande bord.

Kontakta oss!
Karin Ardefelt - karin.ardefelt@alvdalen.se, 0251-31 228
Karin Ljudén - karin.ljuden@alvdalen.se, 0251 - 31 226

 
Frida Torsein
frida.torsein@alvdalen.se
0251-31 232

Kontakta oss

 

Älvdalens kommun

 

   

E-post: kommun@alvdalen.se                       

Tel: 0251-313 00                                             Fax: 0251-312 09
  Postadress:
Box 100, 796 22 Älvdalen
Besöksadress:
Permatsvägen 1, 796 31 Älvdalen
Org.nr:
212000-2197