Hoppa direkt till huvudmenyn

Hoppa direkt till sidans innehåll

Projektsamarbete i Älvdalens kommun


Älvdalens kommun har ett stort samarbete lokalt, regionalt, nationellt och internationellt vad gäller projekt. Här kan du läsa mer om de projekt som Älvdalens kommun har varit med och delfinansierat under 2011:

W7 Dalarna
www.w7dalarna.se

LeaderDalälvarna
www.leaderdalalvarna.se

Leader Södra Fjällen
www.sodrafjallen.se

Wajrum 2.0
www.wajrum.se

Utveckling av Dalabanan
http://www.dalabanan.com/sv/Dalabanans-utveckling/

Flytta till Dalarna
http://www.regiondalarna.se/Verksamhet/Vara-projekt/Flytta-till-Dalarna/

SITE Destinationsutveckling
http://www.regiondalarna.se/Verksamhet/Vara-projekt/Flytta-till-Dalarna/

Interreg Scandinavian Heartland
http://www.lansstyrelsen.se/dalarna/Sv/naringsliv-och-foreningar/naringslivsutveckling/avslutade-projekt/Pages/scandinavian-heartland-natur-kultur.aspx

Grenslös Fjellupplevelse
http://www.fulufjallet.nu/sv/

Ung LeaderDalälvarna steg 3
http://leaderdalalvarna.se/www/images/temp/Sommarlovsentrepren%C3%B6rer%20ung%20steg%203.doc

Slutrapporter från projekt godkända av LeaderDalävarna
http://leaderdalalvarna.se/content/147/157/Slutrapporter.html

Beviljade projekt av Leader Södra Fjällen
http://www.sodrafjallen.se/projekt/alla-beviljade-projekt/projekt-i-alvdalens-kommun/

Älvdalens kommun har under perioden 2010-2012 varit projektägare för det stora internatinella projektet Winnet8 - läs mer på www.winnet8.eu
Detta projekt har inte inneburit någon kostnad för Älvdalens kommun utan har stöttats av Länsstyreslen Dalarna, Tillväxtverket och EU.

Har du frågor?
Kontakta oss gärna på näringslivskontoret.

 
Karin Ardefelt
karin.ardefelt@alvdalen.se
0251-312 28

Kontakta oss

 

Älvdalens kommun

 

   

E-post: kommun@alvdalen.se                       

Tel: 0251-313 00                                             Fax: 0251-312 09
  Postadress:
Box 100, 796 22 Älvdalen
Besöksadress:
Permatsvägen 1, 796 31 Älvdalen
Org.nr:
212000-2197