Hoppa direkt till huvudmenyn

Hoppa direkt till sidans innehåll

Alkoholhandläggning


Serveringstillstånd

Alkohollagstiftningen har tillkommit för att begränsa alkoholens skadeverkningar och är i första hand en skyddslagstiftning. Servering av alkoholdrycker ska ske med återhållsamhet och får inte föranleda olägenheter i fråga om ordning och nykterhet. Enligt alkohollagen 2010:1622 måste du ha tillstånd för försäljning av starksprit, vin och starköl.

Handläggningstider vid komplett ansökan

Stadigvarande tillstånd – 8 veckor
Tillfälliga tillstånd allmänheten – 6 veckor
Tillfälliga tillstånd slutna sällskap – 3 veckor

Folköl & Tobak

Gällande bestämmelser:
En näringsidkare som bedriver detaljhandel med folköl/tobak för försäljning till konsumenter ska anmäla försäljningen hos den kommun där försäljningen sker. Anmälan ska göras till kommunen innan försäljningen påbörjas. Näringsidkaren ska utöva särskild tillsyn (egentillsyn) över försäljningen och ansvara för att det finns ett för verksamheten lämpligt egenkontrollprogram.

Blanketter för ansökan/anmälan finner du samlade under Blanketter och e-tjänster.

Riktlinjer och Avgifter

Restaurangrapport

Riktlinjer serveringstillstånd

Avgifter för ansökan och tillsyn (gäller fr.o.m. 2017.01.01)

Relaterade länkar

Folkhälsomyndigheten   

Alkoholhandläggare

Sten-Erik Eriksson, 0251-313 55
sten-erik.eriksson@alvdalen.se

Kontakta oss

 

Älvdalens kommun

 

   

E-post: kommun@alvdalen.se                       

Tel: 0251-313 00                                             Fax: 0251-312 09
  Postadress:
Box 100, 796 22 Älvdalen
Besöksadress:
Permatsvägen 1, 796 31 Älvdalen
Org.nr:
212000-2197