Hoppa direkt till huvudmenyn

Hoppa direkt till sidans innehåll

Försäljning av receptfria läkemedel utanför apotek

Vissa receptfria läkemedel får från den 1 november 2009 säljas utanför apotek.  

Regelverk
Försäljningen av receptfria läkemedel utanför apotek regleras i Lag (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel och i Förordning (2009:929) om handel med vissa receptfria läkemedel.

Lagarna omfattar detaljhandel som säljer receptfria läkemedel samt nikotinläkemedel till konsument. Läkemedelsverket beslutar vilka läkemedel som anses vara receptfria. Läkemedel får inte säljas till någon som inte fyllt 18 år och den som säljer läkemedlet ska försäkra sig om att konsumenten har fyllt 18 år. Det ska finnas en klart synbar skylt om 18 års gräns, det ska även finnas information om att det inte är tillåtet att köpa nikotinläkemedel som avses att lämnas över till någon som inte har fyllt 18 år.

Den som säljer receptfria läkemedel ska också ha ett egenkontrollprogram samt kunna upplysa konsumenter om var man kan få farmaceutisk rådgivning om läkemedlen.

Anmälan till läkemedelsverket
Detaljhandlaren ska anmäla handel av receptfria läkemedel till Läkemedelsverket innan försäljning påbörjas.  

Länk till Läkemedelsverket

Kontakta oss

 

Älvdalens kommun

 

   

E-post: kommun@alvdalen.se                       

Tel: 0251-313 00                                             Fax: 0251-312 09
  Postadress:
Box 100, 796 22 Älvdalen
Besöksadress:
Permatsvägen 1, 796 31 Älvdalen
Org.nr:
212000-2197