Hoppa direkt till huvudmenyn

Hoppa direkt till sidans innehåll

Tobak och e-cigaretter

För att få sälja tobak och elektroniska cigaretter (e-cigaretter) ska du anmäla detta till kommunen senast samma dag som försäljningen påbörjas.

Försäljning av tobaksvaror

För att få sälja tobaksvaror ska följande krav uppfyllas:

• Den som säljer tobaksvaror måste förvissa sig om att köparen uppnått 18 års ålder.

• Den som säljer tobaksvaror ska utöva tillsyn över försäljningen (egentillsyn).

• Anmälan ska även lämnas vid ägarbyte eller upphörande av försäljningen.

 

Länk till blankett för anmälan om försäljning av tobaksvaror enligt tobakslagen

Länk till blankett om egenkontrollprogram för försäljning av tobak

Länk till mer information om årliga avgifter för tillsyn

 

Elektroniska cigaretter (e-cigaretter)

Från och med 1 juli 2017 träder en ny lag i kraft om försäljning av e-cigaretter

Du som säljare har ett ansvar

Du som säljer e-cigaretter och påfyllnadsbehållare måste anmäla det till kommunen. Du ska dessutom ha ett egenkontrollprogram, som bland annat ska beskriva hur din verksamhet ser till att lagen efterföljs. Egenkontrollprogrammet ska skickas/lämnas till kommunen när du gör din anmälan.

Åldersgräns

E-cigaretter och påfyllnadsbehållare får säljas till vuxna över 18 år. Som försäljare är du ansvarig att kontrollera att köparen har fyllt 18 år Det ska finnas en skylt i butiken, helst vid kassan, som tydligt visar vilken åldersgräns som gäller.

Regler om förpackningen

Varje förpackning ska ha en hälsovarning. Förpackningen ska innehålla ett informationsblad och en innehållsdeklaration. Saknas någon av dessa får du inte sälja produkten, med undantag för produkter som tillverkats innan lagen börjar gälla. Dessa får säljas till och med den 1 januari 2018.

Marknadsföring/reklam

Reklam om e-cigaretter får finnas på försäljningsstället, men inte på internet, i radio, på tv eller i tidningar. Det är Konsumentverket som är ansvarig tillsynsmyndighet för marknadsföring.

Påföljder

Följs inte lagen kan du förbjudas att sälja e-cigaretter och påfyllnadsbehållare eller få böter. Vid allvarliga brister kan även fängelsestraff utdömas. Det är kommunen och polisen som gör kontroller i de butiker där produkterna säljs.

Mer information

Ta kontakt med din tillsynshandläggare om du vill veta mer om regler för e-cigaretter, beställa ålderdekaler med mera. Skriv e-post till kommun@alvdalen.se eller ring till Älvdalens kommun på telefonnummer 0251-313 00.

 

Länk till blankett för anmälan om försäljning  av e-cigaretter och påfyllnadsbehållare

Länk till blankett för egenkontroll för försäljning av e-cigaretter och påfyllnadsbehållare

Länk till mer information om årliga avgifter för tillsyn

Kontakta oss

 

Älvdalens kommun

 

   

E-post: kommun@alvdalen.se                       

Tel: 0251-313 00                                             Fax: 0251-312 09
  Postadress:
Box 100, 796 22 Älvdalen
Besöksadress:
Permatsvägen 1, 796 31 Älvdalen
Org.nr:
212000-2197