Hoppa direkt till huvudmenyn

Hoppa direkt till sidans innehåll

[Puffar]

AlmeDalarna


Om Almedalsveckan

Almedalsveckan är världens största demokratiska mötesplats för alla som vill diskutera samhällsfrågor. Det är en självklar mötesplats med 50 år av historia där alla kan delta.
Ingen kunde väl ana att det tal som Olof Palme höll i Almedalen 1968 femtio år senare skulle räknas som starten för en av världens viktigaste demokratiska mötesplatser.
Almedalen är en park, nära till havet och mitt i världsarvsstaden Visby. Runt Almedalen i Visby pågår evenemangen runt om i stadskärnan i början av juli och det är det som är Almedalsveckan. Majoriteten av evenemangen finns med i det officiella programmet och dom är alla kostnadsfria och öppna för alla. Utöver det pågår det även slutna evenemang, föreställningar och andra happenings. Men framförallt inträffar otroligt många planerade och spontana möten i Visby under dessa dagar.
Varje år tas över 40 000 unika besökare emot under Almedalsveckan och i år arrangerades drygt 4000 evenemang. Här kan du läsa mer om statistik för Almedalsveckan:

http://dokument.gotland.se/IntegrationService.svc/GetDocumentContent?documentNumber=12811

Om AlmeDalarna - Dalarnas medverkan på Almedalsveckan

I december 2015 beslutade Region Dalarnas politiker om Dalarnas medverkan i Almedalen under åren 2016-2018. Under namnet AlmeDalarna samlades hela Dalarna i ett gemensamt arbete med fokus på frågor som är viktiga för Dalarnas regionala utveckling och tillväxt.
Kommuner och andra organisationer från Dalarna har på olika sätt och i egen regi medverkat i Almedalen under ett antal år. Tack vare AlmeDalarna togs ett regionalt helhetsperspektiv som grund för dalakommunernas medverkan. Förutom samtliga dalakommuner har följande organisationer och myndigheter deltagit; Visit Dalarna AB, Landstinget Dalarna, Dalarna science park, Samarkand2015, Länsstyrelsen Dalarna, Scandinavian Mountains, Almi, Triple Steelix och Dalarnas idrottsförbund.
Syftet med AlmeDalarna och kommunernas deltagande är att stärka bilden av boende, näringsliv och utvecklingsmöjligheter i regioner och kommuner utanför storstadsområdena i allmänhet och Dalarna i synnerhet.
Under de tre åren som AlmeDalarna har pågått har kommunernas och Region Dalarnas representanter bidragit till att lyfta viktiga frågor för vår så väl kommunerna och regionen i Dalarna som övriga landet.
Årets AlmeDalarna arrangerades den 1-4 juli och utgjordes av sju välbesökta seminarier med sammanlagt 560 besökare, rundabordssamtal, en midsommarfest med fler än 200 gäster och många intressanta möten, såväl stora som små. Det grundläggande temat för satsningen var ”Det finns 8 miljoner människor som inte bor i Sveriges storstäder”.
I år togs Almedalen även till Dalarna, genom att alla AlmeDalarnas seminarier livestreamades. På internet och på flera offentliga platser i några av dalakommunerna kunde de som inte hade möjlighet att åka till Visby delta i diskussionerna.  Utöver att seminarierna kunde följas på fysiska platser i dalarna (kommunhus, bibliotek och kulturhus) har många tagit del av sändningarna. På Youtube är vi nu uppe i 850 visningar.
Många av alla kompetenta paneldeltagare har också intervjuats. Seminarier, paneldiskussioner och intervjuer är publicerade på almedalarna.se och i de sociala kanalerna.

Älvdalens kommuns deltagande i AlmeDalarna

Under de tre år som AlmeDalarna har pågått har representanter, både tjänstemän och politiker, från Älvdalens kommun deltagit i Region Dalarnas satsning under Almedalsveckan i Visby.
Från Älvdalens kommun deltog i år (2018) fem representanter, två politiker och tre tjänstemän (varav en tjänsteman endast söndag till onsdag). Av de tillgängliga 4217  seminarier och mötesplatser som erbjöds fokuserade vi på fem större områden och deltog i ca 140 olika seminarier. Områdena som vi fokuserade på var 1. Vård och äldre, 2. Skola, barnomsorg och skolmat, 3. Samhällsbyggnad,
4. Kommunikation och media samt 5. Ledarskap, ekonomi och kompetensförsörjning. Samtliga fem delområden omfattade även digitalisering, demokrati och partiledartal.

Kontakta oss

 

Älvdalens kommun

 

   

E-post: kommun@alvdalen.se                       

Tel: 0251-313 00                                             Fax: 0251-312 09
  Postadress:
Box 100, 796 22 Älvdalen
Besöksadress:
Permatsvägen 1, 796 31 Älvdalen
Org.nr:
212000-2197