Hoppa direkt till huvudmenyn

Hoppa direkt till sidans innehåll

[Puffar]

Älvdalens kommun I FRAMKANT inom äldreomsorgen!


Älvdalens kommun ”I FRAMKANT” inom äldreomsorgen!

"SLÄPP UT  MORMOR!", ja, så kallas den granskning av äldreboenden i Sveriges kommuner, som nyligen sammanställts ur Sveriges kommuner och landstings databas "kolada.se" och avser år 2010.
167 kommuner representeras i undersökningen. Älvdalens kommun är en av tre kommuner i Sverige som bedöms ligga i framkant inom de undersökta frågorna/områdena.

Den första frågan handlar om hur stor andel äldre, boende i särskilt boende, som erbjuds daglig utevistelse.

Den andra frågan handlar om andel boendeplatser i särskilt boende där den äldre erbjuds tid med personalen utifrån sina egna önskemål dagligen.

Man har också granskat andelen privata äldreboenden i kommunerna, och på hur mycket kommunerna satsar på äldreomsorgen per brukare.

Slutligen har man också tittat på kundnöjdheten.

I bifogad fil (Klicka här) kan du läsa hela undersökningen.

Betygssättningen har endast fyra steg: I framkant (grön färg), Möjlighet till förbättring (gul färg), Ligger efter (röd färg), samt, Ingen uppgift (vit färg).

Det är mycket glädjande att konstatera att Älvdalens kommun ligger "i framkant", som undersökningen uttrycker det, speciellt i dessa tider när vi nästan dagligen får nya  larmrapporter om vanvård inom äldreomsorgen någonstans i Sverige.

Endast tre kommuner i Sverige hade grönt på alla frågorna. Älvdalen är en av dem.

Sammanställningen är gjord av Vänsterpartiets informationsavdelning. 
 

 
Anders Barke
anders.barke@alvdalen.se
0251-314 56

Kontakta oss

 

Älvdalens kommun

 

   

E-post: kommun@alvdalen.se                       

Tel: 0251-313 00                                             Fax: 0251-312 09
  Postadress:
Box 100, 796 22 Älvdalen
Besöksadress:
Permatsvägen 1, 796 31 Älvdalen
Org.nr:
212000-2197