Hoppa direkt till huvudmenyn

Hoppa direkt till sidans innehåll

[Puffar]

Frågor och svar om branden

Var hittar man löpande information om branden?

På Älvdalens kommuns webbplats och kommunens Facebooksida får du information om läget.

Vart vänder jag mig om jag vill hjälpa till?

Röda Korset startat en nationell insats kopplat till det räddningsarbete som pågår. Röda Korset har fått i uppdrag att samordna och organisera de volontärer som behövs i anslutning till insatserna vid skogsbränderna och att bistå med att få fram förnödenheter.

Vill du hjälpa till i de drabbade områdena? Anmäl dig nu.

https://www.redcross.se/anmalan-brander/

Har du frågor? Ring vår infoservice på 0771-19 95 00.

Behövs frivilliga insatser just nu?

I dagsläget gör säkerhetsläget att vi inte kan ta in frivilliga insatser i själva släckningsarbetet. Det finns fortfarande odetonerad ammunition i brandområdet. Men behovet kan uppstå exempelvis med eftersläckning. Vi kommer i så fall att kontakta personer som har anmält att de har möjlighet att hjälpa till.

Är det läge för att evakuera?

I nuläget finns inga planer för att evakuera i Älvdalens kommun.

Om det blir läge för evakuering, har kommunen någon plan för detta?

Ja.

Om det blir läge för evakuering, hur gör jag med mina djur?

Stäm av med räddningspersonal på plats.

Om jag kan erbjuda stallplatser eller bete för djur som måste evakueras, vart vänder jag mig då?

Du kan höra av dig till följande mejladress: frivillig@alvdalen.se
Kom ihåg att skriva dina kontaktuppgifter och vad du eventuellt kan tänka dig att bistå med för hjälp

Vet man vad som orsakade branden?

Branden på skjutfältet norr om Trängslet orsakades troligen av ett blixtnedslag.

Om jag känner rökluft och befarar brand, vart vänder man sig?

Allmänheten uppmanas att avvakta med att ringa SOS Alarm enbart vid röklukt. Numret 112 är för närvarande hårt belastat. Försök istället, i den mån det är möjligt, att lokalisera varifrån röklukten kommer och om röken går att härleda till de bränder som redan råder i området, eller om det är en ny eldsvåda. Befarar du en ny brand eller ser öppna lågor ska du givetvis ringa 112.

De nummer som främst är aktuella för mindre brådskande ärenden är:

113 13 – Informationsnumret vid olyckor och kriser
114 14 – Polisen vid icke-akuta ärenden
1177 – Sjukvårdsrådgivning

Är några vägar avstängda i området?

Trafikverket informerar om avstängda vägar eller andra störningar på sin webbplats.
Trafikinformation med karta

Hur länge kommer brandsläckning att pågå?

Räddningstjänsten arbetar med släckning tills man bedömer att brand med öppna lågor är helt släckt. Vid det tillfället kan glöd finnas kvar och eftersläckningsarbete är nödvändigt.  Eftersläckningen är markägarens ansvar. Markägaren kontaktas av räddningstjänsten och får nödvändig information. En brand av Trängselbrandens storlek kan i värsta fall pågå i flera månader inklusive eftersläckning.

Finns det nog med vatten för att släcka branden nu när det är så torrt i skog och mark?

Släckvattenförsörjningen sker via vatten ute i fält. Pumpning sker då från öppna vattendrag.
I något enstaka fall kan släckvatten tas från s.k. brandposter på Älvdalen Vatten och Avfalls dricksvattennät men det är i undantagsfall.


Kommer dricksvattnet att ta slut på grund av torkan?

Älvdalen Vatten och Avfall bedömer inte att det råder någon brist på dricksvattentillgång i Älvdalens kommun i nuläget. ÄVA AB har märkt av att vattenförbrukningen ökat under sommaren men det har naturliga skäl. Det är turistsäsong och vattenförbrukningen ökar då av naturliga skäl och människor dricker kanske mer vatten än vanligt på grund av hettan.

Är det bevattningsförbud i Älvdalens kommun?

Det är inte aktuellt med bevattningsförbud i dagsläget. På Nodavas webbplats kan man dock läsa om har man "anpassar sin vattenförbrukning" under sommaren.

Råder det eldningsförbud? Vad innebär i så fall detta?

Ja, det råder eldningsförbud i hela Dalarnas län. Brandriskprognosen ligger på 5 E, vilket är det högsta värdet på brandriskskalan. Vill du veta mer om vad detta innebär kan du läsa Länsstyrelsens webbplats.

Vem skall jag kontakta om jag har frågor kring ett arrende som jag har inom brandområdet?

Vid arrende med Fortifikationsverket kontakta någon av följande:

Per Widen: per.widen@fortifikationsverket.se eller anneli.thunell@fortifikationsverket.se, Tfn: 010-444 40 00

Vid arrende med Sveaskog kontakta områdesansvarig för Särna/Idre, Simon Paulin Tfn: 076-760 22 42

Varför görs skyddsavbränning?

Skyddsavbränning görs för att säkra och utöka våra begränsningslinjer. Begränsningslinjerna är de linjer vi har som mål att branden inte ska sprida sig förbi. När man skyddsavbränner så eldas allt brännbart upp och då kan inte branden sprida sig. 

 

Vem skall jag kontakta om jag har frågor kring ett arrende som jag har inom brandområdet?

 

Vid arrende med Fortifikationsverket kontakta någon av följande:

Per Widen : per.widen@fortifikationsverket.se eller anneli.thunell@fortifikationsverket.se, Tfn: 010-4444000

 

Vid arrende med Sveaskog kontakta områdesansvarig för Särna/Idre,  Simon Paulin Tfn 076-760 22 42

Kontakta oss

 

Älvdalens kommun

 

   

E-post: kommun@alvdalen.se                       

Tel: 0251-313 00                                             Fax: 0251-312 09
  Postadress:
Box 100, 796 22 Älvdalen
Besöksadress:
Permatsvägen 1, 796 31 Älvdalen
Org.nr:
212000-2197