Hoppa direkt till huvudmenyn

Hoppa direkt till sidans innehåll

[Puffar]

Tidigare lägesbilder och bakgrund gällande branden på Älvdalens skjutfält

Det viktiga meddelandet till allmänheten (VMA) drogs tillbaka söndag den 29 juli från klockan 15.00 då branden ansågs vara under kontroll. Det är dock fortsatt förbjudet att beträda brandområdet.

The Important Message to The Public was recalled from Sunday July 29th 3 PM as the fire is deemed to be under control. It is however still forbidden to enter the fire area.

TORSDAG 2 AUGUSTI

INFORMATION UPPDATERAD TORSDAG 2 AUGUSTI klockan 12.30

Eftersläckningsarbetet på Älvdalens skjutfält går enligt plan. Imorgon kommer området lämnas över till Fortifikationsverket som tar över den långsiktiga arbetet med eftersläckning. Staben har upplösts och nu pågår återställning av brandstationen i Särna.

ONSDAG 1 AUGUSTI

INFORMATION UPPDATERAD ONSDAG 1 AUGUSTI klockan 19.54

Under dagen har arbetet med att färdigställa eftersläckningen fortsatt. Avveckling går enligt planering och nu pågår en inventering samt ihopsamling av materiell.

INFORMATION UPPDATERAD ONSDAG 1 AUGUSTI klockan 07.40

Natten har varit lugn. Begränsningslinjerna har hållits och eftersläckningsarbetet går enligt planering. Inriktningen för insatsen är den samma som tidigare: påbörja eftersläckningsarbetet, viss beredskap för nya bränder och håll begränsningslinjerna.

TISDAG 31 JULI

INFORMATION UPPDATERAD TISDAG 31 JULI klockan 18.35

Samtliga infartsvägar till brandområdet på Älvdalens Skjutfält vid Trängslet är fortfarande avstängda

Det är inte tillåtet att färdas in i brandområdet. Området är under bevakning och det är inte helt säkert för allmänhet att vistas på mark och vägar. Samtliga infartsvägar är stängda och markerade med skyltar för att förhindra obehöriga att köra in. Avstängningen gäller tills vidare.

INFORMATION UPPDATERAD TISDAG 31 JULI klockan 17.40

Den 31 juli klockan 16.00 överlämnar räddningsledare Johan Szymanski första delen (sektorn) av brandområdet till Generaldirektören för fortifikationsverket Maria Bredberg Pettersson.

Det är första sektorn av totalt åtta som nu succesivt ska överlämnas till Fortifikationsverket som är markägare av Älvdalens skjutfält.

Brandområdet är uppdelat i olika sektorer. Innan en sektor kan överlämnas till markägaren har räddningstjänsten avslutat släckningsarbetet och tillsammans med markägaren noggrant gått igenom området. På torsdag beräknas samtliga områden vara överlämnade.

INFORMATION UPPDATERAD TISDAG 31 JULI klockan 07.50

Eftersläckningsarbetet och planeringen för överlämningen av brandområdet går enligt plan. Slangsystem ska under dagen justeras och läggas om. Enligt plan ska de första sektorerna under dagen lämnas över till Fortifikationsverket. Insatsens inriktning är att hålla begränsningslinjerna och påbörja eftersläckningsarbetet. Fortfarande finns det beredskap för uppkomst av nya bränder.

Vädret kommer under dagen att kunna ge växlande molnighet med stackmoln och en maxtemperatur på 26 grader idag.

MÅNDAG 30 JULI

INFORMATION UPPDATERAD MÅNDAG 30 JULI klockan 17.50

Det påbörjade eftersläckningsarbetet går enligt plan. Det stora brandområdet är uppdelat i mindre sektorer, släckningsstyrkan betar systematiskt av bit för bit. Några sektorer är helt klara.

Ett första möte har hållits med Fortifikationsverket och man är överens om att överlämningen av eftersläckningsarbetet ska ske sektor för sektor.

I övrigt är läget ännu lite bättre än i morse. Vi följer avvecklingsplanen och en del funktioner, som t.ex. SMHI och GIS, lämnar staben i Särna idag efter fullgjort uppdrag.

– Målet är att på fredag får Särnas brandbilar rulla in i garaget igen, säger en trött men nöjd räddningschef Johan Szymanski. 

INFORMATION UPPDATERAD MÅNDAG 30 JULI klockan 14.45

Just nu pågår vattning 20 meter in över begränsningslinjerna. Man kollar också noga om marken är ljummen eller kall. De är en viktig åtgärd, eftersom marken måste vara kall så att elden inte blossar upp igen.

Dagens inriktning kvarstår, påbörja eftersläckning, ha viss beredskap för nya bränder och hålla begränsningslinjerna.

Vår meteorolog talar om lokala skurar med eventuell åska, svaga till måttliga sydliga vindar och en temperatur på cirka +26 grader. Detta gäller för både måndag och tisdag. 

INFORMATION UPPDATERAD MÅNDAG 30 JULI klockan 11.20

Klockan10.15 lämnade de tyska brandmännen Särna. De kommer att passera Älvdalen, Mora, Falun, Borlänge, Ludvika, Örebro, Motala, Jönköping och Skillingaryd på sin väg söderut genom Sverige mot Tyskland.

Idag arbetar cirka 85 personer i brandområdet på Älvdalens skjutfält vid Trängslet. En helikopter övervakar området från luften för att snabbt upptäcka eventuellt nya bränder som kan blossa upp.

En ny grupp har tillsats i staben på Särna brandstation för att börja planera inför en överlämning av området. När överlämningen kommer att ske är ännu inte beslutad och arbetet med insatsen fortsätter tillsvidare.

Nu finns även Röda korset på plats. De hjälper till med allt från skavsår till omplåstring, stukningar och massage. De letar nu aktivt efter frivilliga massörer som har en bakgrund som sjukgymnast och/eller massör.

INFORMATION UPPDATERAD MÅNDAG 30 JULI klockan 08.30

Natten har varit lugn. Nästan all personal har fått välbehövlig nattvila. Målet idag är att fortsätta släckningsarbetet med full styrka. Mantrat är att ”vara på tå och hålla ut”.

Planering, inventering, reparationer och allmänt underhåll kommer att fortgå.

SÖNDAG 29 JULI

INFORMATION UPPDATERAD SÖNDAG 29 JULI klockan 22.30

Det ser fortsatt bra ut. Inget släckningsarbete kommer att pågå i natt men vi har beredskap om nya bränder blossar upp. Brandområdet kommer att bevakas av personal i bandvagn.

Planeringen inför överlämningen till Fortifikationsverket fortsätter. De kommer, som markägare, att ansvara för eftersläckningsarbetet.

I morgon förmiddag, cirka 10.00, kommer vi att vinka av våra tyska vänner som hjälpt oss med brandbekämpningen med den äran.

BRANDEN PÅ ÄLVDALENS SKJUTFÄLT ÄR UNDER KONTROLL

- Vi har klarat ödesdagen med kraftig vind och åskoväder på lördagen och kan nu äntligen säga att branden är under kontroll, säger Johan Szymanski, räddningsledare, Mora kommun.

De två tidigare viktiga meddelandena till allmänheten (VMA), har dragits tillbaka. Det är dock fortsatt förbjudet att beträda brandområdet.

- Vi kommer nu skapa en yta mellan branden och naturen, som en kraftig sarg runt en hockeyrink, som är helt släckt och ska hindra glödbränder från att spridas utanför området, säger Johan Szymanski.

Från och med tisdag påbörjas överlämningen av bevakningsansvaret för området till Fortifikationsverket, som äger marken. De kommer att ha en brandbil och helikopter i beredskap.

Det kommer även att finnas en fortsatt hög beredskap med brandmän, soldater och helikoptrar om det skulle börja brinna igen.

- Vi kommer inte lämna området, säger Johan Szymanski.

Var väl förberedda

Branden på Älvdalens skjutfält är inne på sin 17:e dag. Brandmän, soldater, myndigheter, organisationer, frivilliga och många fler har kämpat dygnet runt för att försöka begränsa och släcka branden.

Lördagsdygnet betecknades av räddningsledningen som ett ödesdygn, med både hårda vindar och kraftig åska.

- Tack vare att vi förberedde begränsningslinjer och stärkte upp utsatta delar redan i förväg lyckades vi hantera branden inom begränsningslinjerna trots att helikoptrarna tvingades ner på backen under ett antal timmar igår, jag är djupt imponerad och tacksam över det arbete som personalen åstadkommit. Man ska komma ihåg att räddningsledningen koordinerat och prioriterat insatsen, men det är arbetet där ute på fältet som varit avgörande för att vi nu befinner oss i det goda läge vi gör, säger Johan Szymanski.

Branden som en hockeyrink

Prognosen framåt tyder på regn under söndagsdygnet och en avmattning av vindstyrkan. Det i kombination med effekten av det arbete som utförts både från marken och från luften medförde att räddningsledaren fattade ett nytt inriktningsbeslut under söndagen.

- Läget är avsevärt bättre, tidigare inriktningsbeslut om att hålla gränsen kvarstår men framförallt gäller nu att påbörja eftersläckning i brandområdet. Jag har tidigare beskrivit det som en hockeyrink – inne på själva spelplanen kan det fortsätta pyra och ryka utan problem, men vi måste bygga en väldigt stark sarg som ser till att ingenting från spelplanen kan leta sig ut, berättar Johan Szymanski.

För att markområden ska kunna betecknas som släckta krävs mer än 50 millimeter regn per kvadratmeter.

INFORMATION UPPDATERAD SÖNDAG 29 JULI klockan 15.45

Det viktiga meddelandet till allmänheten (VMA) är tillbakadraget från klockan 15.00 då branden anses vara under kontroll. Det är dock fortsatt förbjudet att beträda brandområdet.

Regnet som kom under tidig morgon och förmiddag mätte cirka 10 millimeter, något mindre på vissa områden och något mer på andra. För att få någon brandsläckningseffekt behöver det komma mer än 50 millimeter regn. Tyvärr gick den stora regnfronten i utkanten av brandområdet så vi hoppas på mer regn nu. Vår meteorolog lovar lokala skurar under eftermiddagen med en uppklarning i kväll. Vilken typ av eftersläckningsarbete det kommer bli kommer att vara beroende av mängden regn framöver.

Observera att det totala eldningsförbudet i länet fortsätter att gälla trots helgens regn.

INBJUDAN TILL PRESSKONFERENS
Med anledning av skogsbranden på Älvdalens Skjutfält/Trängslet kallar räddningsledare Johan Szymanski till presskonferens. Han ger uppdatering av läget och kommande aktiviteter. Deltar gör även biträdande räddningsledare Peter Bäcke.

Tid: Söndag 29 juli klockan 15.00
Plats: Presstältet mitt emot Särna brandstation, Särna

Välkomna!

För information, kontakta räddningsledarens presstelefon: 0250-267 90

INFORMATION UPPDATERAD SÖNDAG 29 JULI klockan 10.40

- Nu går det bra. Vi har haft vädret med oss och vi kan börja omfördela våra styrkor och vårt material till norra brandområdet säger räddningsledare Johan Szymanski. Vi har branden under så mycket kontroll vi kan ha just nu men det kan snabbt ändras om vi får in ett kraftigt åskväder t.ex. Vi har fortfarande tillgång till 8 helikoptrar som kan rycka in snabbt om det behövs.

Vi går nu in i nästa fas, som innebär planering av överlämning till Fortifikationsverket* och arbetet med eftersläckningen.

Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson har ringt och berömt vår insats och han är mycket imponerad av vårt arbete med branden.

*Fortifikationsverket äger och förvaltar Sveriges försvarsfastigheter

INFORMATON UPPDATERAD SÖNDAG 29 JULI klockan 6:50

Natten har varit lugn och vi har haft vädret på vår sida. Släckningsarbetet går enligt plan. Väderprognosen för söndagen kvarstår, under dagen väntas skurar med inslag av åska. Till kvällen blir det klart väder.

LÖRDAG 28 JULI

INFORMATON UPPDATERAD LÖRDAG 28 JULI klockan 22:30

Trots det besvärliga väderläget har bekämpningsarbetet kunnat fortsätta enligt plan under lördagen och man har lyckats hålla begränsningslinjerna. Stabsledningen ser optimistiskt på händelseutvecklingen och har börjat planera för ett successivt överlämnande till Fortifikationsverket.

Det sker ingen förändring av personalstyrkan i fält under natten. De kommer precis som förut att bevaka och släcka mindre uppkomna bränder samt samla in och dra om slang. 

Försvarsmakten har placerat ut 15 regnmätare för att kunna samla in exakta lokala mätvärden. Imorgon söndag väntas mer regn, den senaste prognosen visar att det ska komma cirka 10-15 millimeter i vårt område. Det finns också risk för åskskurar senare under dagen.

INFORMATON UPPDATERAD LÖRDAG 28 JULI klockan 19:15

Det förebyggande arbetet som gjordes under fredag kväll och natten till lördag har haft god effekt. Trots kraftiga vindbyar på mellan 10-12 meter i sekunden i brandområdet har man lyckats förhindra spridning. Blixtar i samband med åskskurar gör att helikoptrarna tillfälligt har tagits ner på marken.

För att öka säkerheten för personalen i fält arbetar Fortifikationsverket med att fälla träd inom brandområdet, just nu längs Granängsvägen och Ringvägen. Detta för att undvika att avbrunna träd ska dras ner av vinden och skada personal eller blockera vägar.

Det är fortsatt risk för åskskurar under lördagskvällen. Natten till söndag väntas friska sydostvindar.

INFORMATON UPPDATERAD LÖRDAG 28 JULI klockan 14:50

Vid lunchtid idag flammade två bränder upp i den nordvästra delen av brandområdet. Båda bränderna är innanför begränsningslinjerna.

När det första larmet kom kunde resurserna snabbt omfördelas och med hjälp av de tyska brandmännen och deras moderna utrustning, bland annat brandbilar med vattenkanoner, kunde man slå tillbaka branden. Den andra branden uppstod i ett kärr och bedömningen är att det inte finns någon spridningsrisk och elden kommer därför att få brinna ut av sig själv.

Helikoptrar har fortsatt att vattenbomba brandområdet under dagen och insatsen kommer att pågå fram till klockan 22 ikväll. Flera helikoptrar står även i beredskap på marken om nya bränder skulle uppstå.

Väderprognosen inför eftermiddag och kväll är oförändrad.

INFORMATON UPPDATERAD LÖRDAG 28 JULI klockan 10:50

Arbetet går enligt plan och fortsätter med oförändrad inriktning. Det pågår en del glödbränder innanför begränsningsområdet. Räddningstjänsten har framgångsrikt kunnat lägga ut ny slang för att höja kapaciteten.

Väderprognosen är i stort sett oförändrad med ökad vind och risk för åskskurar från eftermiddagen och väntas nå kulmen under kvällen.

Brandområdet utgör fortfarande 3700 ha.

INFORMATON UPPDATERAD LÖRDAG 28 JULI klockan 6:45

Det har varit en lugn natt med enstaka flammor som blossat upp och släckts på morgonen, inom begränsningsområdet. Väderprognosen med ökad vind på eftermiddagen med risk för åskskurar står sig än.

FREDAG 27 JULI

INFORMATON UPPDATERAD FREDAG 27 JULI klockan 22:00

Fortsatt framgångsrikt arbete med brandbekämpningen. Nu förbereds det inför morgondagen då prognosen lutar åt att det blir regn, men även åska.

INFORMATON UPPDATERAD FREDAG 27 JULI klockan 20:00

Brandbekämpningen fortlöper med god effekt. Väderprognoserna är samma som tidigare. Det är dock oklart hur omfattande regnen blir i morgon. 

Helikoptrarna har arbetat intensivt under dagen och har nu tagits in för service, för att kunna användas med hög kapacitet i morgon. Om det blir åskväder i morgon, kan det försvåra helikoptrarnas arbete.

INFORMATON UPPDATERAD FREDAG 27 JULI klockan 16:00

Arbete fortsätter planenligt. På några ställen, långt innanför begränsningsområdet, har elden flammat upp men slagits ned. Brandområdet utgör fortfarande 3700 ha.

Förberedelsearbetet inför lördagen fortsätter, då det fortfarande väntas hård vind från sydost med åskskurar, vilket innebär ökad risk för blixtnedslag.

INFORMATON UPPDATERAD FREDAG 27 JULI klockan 11.00

Dagens insatser koncentreras till den norra delen av brandområdet, där läget anses mest kritiskt inför morgondagen då prognosen talar om hårda vindar och åska. De mest kritiska punkterna undersöks och eventuellt flyttas slang från den västra, till norra delen.

Den tyska styrkan kommer i huvudsak att arbeta i sydväst. Idag har vi tillgång till nio helikoptrar, varav två militära Black Hawk, vilka koncentrerar sin bekämpning till norr. Vi har för närvarande inte tillgång till något av de utländska brandbekämpningsplanen.

INFORMATON UPPDATERAD FREDAG 27 JULI klockan 06.45

Natten har varit förhållandevis lugn. Någon mindre öppen eld har blossat upp inom området, men har kunnat bekämpas. Ingen brand har gått över bekämpningslinjen. I övrigt har markpersonalen kunnat förbereda kommande insatser under fredagen.

TORSDAG 26 JULI

INFORMATON UPPDATERAD TORSDAG 26 JULI klockan 22:20

Bekämpningen av tidigare uppflammade eldhärdar i norra delen av brandområdet, har haft god verkan. Prognosen är att det blir en lugn natt. Markpersonal kommer att fortsätta bekämpningsarbetet natten i genom, som tidigare.

INFORMATON UPPDATERAD TORSDAG 26 JULI klockan 19:30

Brandbekämpningen fortsätter enligt plan. Branden hålls kvar inom begränsningsområdena. I norr, inom begränsningsområdet, har enstaka brandhärdar flammat upp under eftermiddagen. Dessa håller på att slås ned med vattenbombning genom helikopter.

INFORMATON UPPDATERAD TORSDAG 26 JULI klockan 17:40

Brandbekämpningen har gått enligt plan under hela dagen. Flygplan och helikoptrar har kunnat arbeta effektivt och tillsammans med markpersonal hålla kvar branden bakom begränsningsområdena. Den tyska brandstyrkan har fokuserat på södra delen av brandområdet och påbörjat ett försök att trycka tillbaka branden.

En viktig utmaning med brandbekämpningen på marken är transporter av personal och materiel på de smala vägarna till och från brandområdet. Trafikstockning har kunnat avvärjas genom god planering och samordning av resurserna.

Väderprognosen inför lördagen är något mer bekymmersam med risk för åska och kraftiga vindar. Söndagen ser däremot gynnsam ut med regn och svalare temperaturer.

INFORMATON UPPDATERAD TORSDAG 26 JULI klockan 14:00

Brandbekämpningen går enligt plan. De två flygplanen har under förmiddagen utfört vattenbombningar. Enligt plan ska vattenbombningarna fortsätta under eftermiddagen. Läget ser positivt ut just nu. Hittills har arbetet fokuserats på att hindra branden från att spridas i norr och nordväst. Nu påbörjas även arbetet med att mota tillbaka branden söderifrån.

Den stora utmaningen är fortfarande att få brandslangar att räcka till för de stora ytor som ska täckas. Därför kommer redan utlagda slangar att samlas in och återanvändas direkt, för att öka effektiviteten. Brukligt är annars att brandslangar samlas in, rengörs och repareras, innan de återanvänds.

INFORMATON UPPDATERAD TORSDAG 26 JULI klockan 10.55

Under dagen ska två flygplan vattenbomba sydvästra delen av brandområdet (innanför begränsningsområdet). Samtidigt deltar nio helikoptrar i brandbekämpningen. På marken fortsätter brandbekämpningen som tidigare.

INFORMATON UPPDATERAD TORSDAG 26 JULI klockan 07.59

Brandbekämpningen från luften fortsätter under dagen med sju helikoptrar. Dessutom kommer ett flygplan för vattenbombning att bekämpa elden i Älvdalen under torsdagen.

INFORMATON UPPDATERAD TORSDAG 26 JULI klockan 07.05

Inga större händelser har inträffat under den gångna natten. Några mindre bränder i buskage blossade upp i det sydvästra området, dock inom begränsningslinjen och markpersonal släckte snabbt elden innan den hann sprida sig. Under natten har personal fortsatt att köra bandvagn över myrmarken i väster för att trycka ner marken, så att vatten kommer upp och bildar våta rännor.

 

ONSDAG 25 JULI

INFORMATON UPPDATERAD ONSDAG 25 JULI klockan 19.16

Läget är relativt oförändrat sedan eftermiddagen. Den eld som spred sig över begränsningslinjen tidigare idag, är definitivt bekämpad och eftersläckning pågår.

INFORMATON UPPDATERAD ONSDAG 25 JULI klockan 17.30

Den brand som igår kväll spred sig över den norra begränsningslinjen har vi fått kontroll över. Vid 17-tiden idag hoppade branden över den nordöstra begränsningslinjen, arbete pågår för fullt för att försöka bekämpa spridningen. Några plan går dock inte att få loss från MSB.

Vi har fått information om att ytterligare en granat detonerat på brandområdet under natten, en liknande incident inträffade förra veckan och vi fortsätter vara tydliga med att vår personal måste hålla riskavstånden vid brandområdet. Ingen person har kommit till skada vid nattens detonation.

Den unika flygvapeninsats som genomförts under dagen har gett gott resultat. De preliminära resultaten tyder på att man får effekt på en radie om cirka 100 meter. Vi kommer inte använda den här typen av insatser i förstaläget, utan vi ser det som en insats att sätta in vid ett värsta-scenario där vi inte har några andra medel att ta in i släckningsarbetet.

INFORMATON UPPDATERAD ONSDAG 25 JULI klockan 17.09

Prov av alternativ släckmetod på Älvdalens skjutfält

Skogsbranden på Älvdalens skjutfält vid Trängslet är inne på sin 13:e dag. Räddningsledningen har analyserat flera tänkbara släckmetoder och provar även – i sammanhanget – ovanliga metoder såsom exempelvis skyddsavbränningar, moteld och överväger utläggning av konstsnö.

På grund av oexploderad ammunition och svårframkomlig terräng är branden på Älvdalens skjutfält svårhanterlig och unik, konventionella metoder är inte tillräckliga och branden riskerar att sprida sig ytterligare. Om branden får en bred front söderut som sprider sig in i ytterligare ett målområde kan den bli ännu svårare att släcka och begränsa.

Räddningsledaren har därför undersökt vilka möjliga släckmetoder som i så fall kan bli aktuella, givet att värsta tänkbara scenario inträffar. Försvarsmakten har tidigare använt artilleri för att på skjutfält släcka mindre skogsbränder och har därför under tisdag eftermiddag fått en begäran från räddningsledaren om att genomföra ett prov med flyg.

Provet genomfördes klockan 11.30 onsdag 25 juli.

-Försöket fick önskad effekt och det preliminära resultatet tyder på att detta är ett verktyg till verktygslådan och nu är det upp till räddningsledarens beslut om metoden fortsatt ska användas i släckningsarbetet på Älvdalens skjutfält, en ovanlig brand kräver ovanliga lösningar, säger räddningsledare Johan Szymanski.

I samband med provet genomfördes en stor evakueringsövning för att säkerställa att förberedelserna var tillräckliga.

INFORMATON UPPDATERAD ONSDAG 25 JULI klockan 11.30

Aktuellt läge vid branden på Älvdalens skjutfält - INBJUDAN TILL PRESSKONFERENS
Branden på Älvdalens skjutfält vid Trängslet har hittills inte kunnat släckas och risken för spridning är stor. Räddningsledaren har gått in med en begäran om stöd till Försvarsmakten.
För att orientera om de unika åtgärder som genomförs kallar Räddningsledaren till pressträff tillsammans med Försvarsmakten och Länsstyrelsen Dalarna.
Deltar vid presskonferensen gör Räddningsledare Johan Szymanski, Biträdande räddningsledare Peter Bäcke, Generalmajor Urban Molin, Överste Anders Persson samt Landshövding Ylva Törn.

Tid: 14.00
Plats: Ledningsplats vid Särna brandstation

Anmäl ditt deltagande till emma.jidemyr@orsa.se
Frågor kontakta Räddningsledarens presstelefon 0250- 267 90

INFORMATION UPPDATERAD ONSDAG 25 JULI klockan 09.40

Vi arbetar just nu med att eftersläcka den brand som spred sig utanför begränsningslinjen igår kväll. Idag har vi hjälp i luften av 7 helikoptrar. Ytterkanten på det totala brandområdet, på skjutfältet Trängslet klockan 09.15 idag är 3550 hektar. MSB har gjort en nationell prioritering och beslutat att inget flyg ska finns på plats just nu i Älvdalen. De är prioriterade till andra platser i Sverige. 

INFORMATION UPPDATERAD ONSDAG 25 JULI klockan 06.49

Natten har varit förhållandevis lugn. Den brand som spred sig under gårdagskvällen och gick över begränsningslinjen har inte spritt sig ytterligare. Den har bekämpats med gott resultat från marken under natten och personalen har lyckats lägga slang utanför elden.

 

TISDAG 24 JULI

INFORMATION UPPDATERAD TISDAG 24 JULI klockan 22.30

Den nya branden som spred sig utanför bekämpningslinjen i 20-tiden vid den norra delen av Älvdalens skjutfält, gick över 200–300 meter från linjen. De vattenbombflygplan som tidigare har arbetat vid branden vid Älvdalen och som lämnade området under dagen, har kallats tillbaka. Dessutom ställde MSB ytterligare två plan till förfogande, vilket innebär att fyra utländska flygplan arbetar med vattenbombning just nu. Markpersonal håller på att etablera sig i området. Denna nya brand sprider sig inte längre men personalen beskriver det som ett utmanande läge och faran kan inte sägas vara över än.

INFORMATION UPPDATERAD TISDAG 24 JULI klockan 19.36

Under kvällen har branden hoppat över begränsningslinjen i det norra brandområdet. Vi har börjat en släckningsinsats med flygplan. Branden är inte inom något riskområde där det kan finnas odetonerad ammunition. Så vi kan jobba på platsen. Det är just nu för rökigt för att skicka in helikoptrarna. Men markpersonal är på väg.

Tidigare under dagen fick vi problem med vår vattenförsörjning, men vi har nu hittat andra vattenkällor som vi kan använda oss av och som fungerar bra. Bränderna som blossade upp på södra sidan av brandområdet har varit besvärliga, men där har inte branden spridit sig över begränsningsområdet.

De planerade skyddsavbränningen är avslutad för dagen och om vädret tillåter så upptar vi dem igen under morgondagen.

INFORMATION UPPDATERAD TISDAG 24 JULI klockan 15.25

Det har varit en varm dag idag och det har blossat upp några bränder på en del ställen på den södra sidan av brandområdet. Våra vattenkällor har börjat sina och vi ser över möjligheten att hämta vatten från andra platser. När det gäller den planerade skyddsavbränningen så har den gått bra och våra två brandfronter ha mötts, vilket är positivt.

När det gäller vårt tyska civil- och brandförsvar så har de nu fem styrkor och fem fordon ute på fältet.

INFORMATION UPPDATERAD TISDAG 24 JULI klockan 14.10

Räddningstjänsten pausar försöken att släcka branden med konstsnö. För närvarande finns bara en väg in i brandområdet och den måste i nuläget prioriteras för personal. De tester man planerat under dagen för att testa hur effektiv snön skulle vara i släckningsarbetet ställs in.

INFORMATION UPPDATERAD TISDAG 24 JULI klockan 11.45

Läget ser bra ut men mindre bränder blossar upp på flera ställen. Vi jobbar med två italienska flygplan, sju helikoptrar och markpersonal för att släcka dessa bränder.

Skyddsavbränningen är ännu inte påbörjad. De tyska räddningsarbetarna har precis inlett sitt arbete och tanken är att de ska hjälpa till med bränningsarbetet.

När det gäller försöken med att lägga snö vid begränsningslinjerna för att släcka branden så kommer det göras i liten skala inledningsvis. Vi kommer att testa under dagen och se om det har någon effekt. Om det fungerar kommer vi att försöka ta mindre mängder snö från flera olika leverantörer så vi inte dränerar någon enskild leverantör.

INFORMATION UPPDATERAD TISDAG 24 JULI klockan 07.30

Natten har varit lugn. Vi har bara haft en mindre brand i kanten av området, där kunde vi dra fram vatten från en sjö och släcka.

Planen för dagen är att vi ska skyddsavbränna i Björnåsen i norr och Slängboåsen i sydost.

Väderprognosen visar höga temperaturer vilket kan ge släckningsarbetet en utmaning, framförallt under eftermiddagen.

De tyska insatsstyrkorna kommer att sättas in i arbete vid 10-tiden.

Två flygplan och sju helikoptrar kommer att arbeta med släckningsarbetet under dagen.

MÅNDAG 23 JULI

INFORMATION UPPDATERAD MÅNDAG 23 JULI klockan 22.00

Läget ser bra ut. Våra två vattenbombningsflygplan har varit i luften till klockan 22 och vi har undersökt var vi har brandhärdar just nu. Även våra helikoptrar som deltar i släckningsarbetet har varit i luften hela dagen men avslutar för natten.

Just nu pågår arbete med att planera hur vi ska jobba under morgondagen med avbränning och släckning. Vi samverkar även med den tyska personalen som har kommit för att bistå oss i insatsen.

INFORMATION UPPDATERAD MÅNDAG 23 JULI klockan 19.45

Släckningsarbetet har under dagen gått bra, både från luften och på marken. Skyddsbränningen är avslutad och har gått bra. Vi kommer under kvällen ha flera flyg och helikoptrar för att slå ner eld i det östra brandområdet.

Vädret imorgon ser ut att blir svårare ur släckningssynpunkt med högre temperaturer.

INFORMATION UPPDATERAD MÅNDAG 23 JULI klockan 17.25

En positiv dag för släckningsarbetet. Nya bränder startar hela tiden men vattenbombningen med flyg ger effekt. Under dagen har vi vattenbombat i det västra brandområdet mot Särna med hjälp av tre brandsläckningsflygplan från Frankrike och Italien.

Flygledningen ser till att insatserna överlappar varandra, när flygen tankar så dumpar helikoptrarna vatten. Flygen håller just nu på att arbeta i det östra området och när vi är klara kommer de ägna sig åt en brand i sydvästra hörnet i kanten på vårt brandområde.

- Måndagen har varit vår bästa dag när det gäller släckningsarbetet hittills. Vi får positiva signaler från ledningen i brandområdet om att våra insatser ger resultat, säger räddningsledare Johan Szymanski.

Lösningen på kommunikationsproblemen har gått framåt och vi räknar med den är slutgiltigt löst till tisdag morgon.

Vi håller på med skyddsavbränning, hur länge vi kan fortsätta beror på luftfuktighet och vindar.

Klockan 18.00 kommer Räddningstjänsten Särna att få en utbildning i hur de ska agera vid en eventuell helikopterkrasch. Att vi hinner ta oss tid med övningar visar att släckningsarbetet går åt rätt håll.

INFORMATION UPPDATERAD MÅNDAG 23 JULI klockan 14.10

Tre brandsläckningsflygplan jobbar just nu med att släcka branden på Älvdalens skjutfält i Trängslet. Flygplanen kommer från Frankrike och Italien och de har vattenbombat brandområdet sedan cirka klockan 11.00. Arbetet ser ut att ge mycket god effekt på släckningsarbetet. Planen flyger i skift så att ett flygplan alltid hämtar vatten och ett flygplan dumpar. Just nu arbetar flygplanen i norra delen av brandområdet, strategin är att flytta till norr och sedan mot öster. Så fort flygplanen är klara kan man släppa in markpersonal. Den västra sidan bedöms vara klar, så där går markpersonal in just nu.

Även 7 helikoptrar jobbar just nu med släckningsarbetet.

Man planerar också att fortsätta skyddsavbränningen under eftermiddagen. Planen är att 800 hektar ska brännas. Man kommer även att testa att lägga ut snö vid begränsningslinjerna för att se om det får någon verkan.

INFORMATION UPPDATERAD MÅNDAG 23 JULI klockan 11.38

Klockan 11.40 kommer brandsläckningsflyg att börja fylla på vatten i Österdalälven från Särna och söderut mot Trängseldammen. Allmänheten får inte befinna sig i vattnet för då måste tankningen avbrytas. 

Karta över område för påfyllning av vatten för brandflyg i Österdalälven


INFORMATION UPPDATERAD MÅNDAG 23 JULI klockan 10.45

Det ena av de två italienska brandsskyddsplan som beställts för att hjälpa till att vattenbomba branden anländer till Särna under förmiddagen. Det andra planet har just nu ett tekniskt fel som håller på att åtgärdas, när det är klart tas beslut om vart i Sverige det kommer att skickas.

Det flygplan som kommer till Särna under förmiddagen ska hjälpa till med släckningsarbete i det västra området i riktning mot Särna. Flygplanen kommer att ta upp vatten ur närliggande vattendrag, mer information om vilka vattendrag det gäller kommer senare.

Skyddsbränningar kommer att fortsätta idag om rätt förutsättningar finns, framförallt måste kommunikationen lösas. Skogsstyrelsen är också med och bidrar med experthjälp i arbetet med skyddsbränningen.


INFORMATION UPPDATERAD MÅNDAG 23 JULI klockan 08.40

Natten har varit lugn, vi har några enstaka pyrande bränder i det södra brandområdet. Nu kommer vi att flyga över området för att fortsätta planeringen för hur Skogsstyrelsen ska genomföra skyddsavbränningen. Skyddsavbränning görs för att elda upp allt brännbart material så att inget kan brinna och då kan branden inte heller sprida sig.

Vi har beställt brandsläckningsflygplan som kommer hit under dagen, ett på förmiddagen och två på eftermiddagen. Vi kommer att ha sju helikoptrar i luften under dagen, det kommer två stycken från Norge nu på morgonen. Vi får även förstärkning av tysk räddningspersonal som väntas ankomma till Särna vid klockan 09.00. Det rör sig om cirka 40 personer.

Väderprognosen visar växlande molnighet, vilket är bra för släckningsarbetet. Under eftermiddagen kan vinden öka, vilket vår meteorolog bevakar. Men kvällen och natten ser ut att bli lugnare.

Under natten har en analys gjorts av vad som orsakade incidenten när personal fick evakueras ur brandområdet. Analysen visar att det var sambanden, det vill säga kommunikationskanalerna, som inte fungerade. Vi hade dålig täckning på mobil- och rakelnätet och tvingades använda olika kommunikationsmedel. Vi behöver stärka sambandet och kommer att ta hit personal som jobbar med det. Incidenten handlade om att fyra personer i räddningspersonalen plötsligt hamnade framför fronten och befann sig i mycket tjock rök. Försvaret skickade in en helikopter som kunde föra personerna i säkerhet.
- Vi är glada att det gick bra för personalen. Ingen person kom till skada och vi såg att vår plan för evakuering fungerade, säger räddningsledare Johan Szymanski.

SÖNDAG 22 JULI

INFORMATION UPPDATERAD SÖNDAG 22 juli klockan 23.55 

Information uppdaterad lördag 21 juli klockan 11.55Grantorpsvägen i skjutfältsområdet är öppnad för all trafik.

Vid 17.30 tiden startade en toppbrand (en brand i trädtopparna) i sydöstra delen av brandområdet. Vi fick då utrymma en del av området och ta mer hjälp av helikoptrar som fick vattenbomba.

I samband med att branden förvärrades och vattenbombningen gav mycket liten effekt blev ett antal personer kvar i röken framför branden. En helikopterbesättning gick ner i rökmolnet och kunde evakuera personalen och räddade på så vis livet på dessa. Brand är ett oförutsägbart förlopp och i detta fall blev det en extremt snabb brandspridning.

-Tack och lov var det ingen som kom till skada. Men det visar på vikten av goda förberedelser, god tillgång till resurser och samordning av dessa. Vi hade en plan för evakuering och den fungerade. Besättningarna ombord på helikoptrarna har gjort en fantastisk insats och vi är så tacksamma över det goda samarbetet med alla involverade organisationer, säger Räddningsledare Johan Szymanski.

Branden håller sig fortsatt inom begränsningslinjerna.

Nu planerar vi inför morgondagen. Räddningsledaren har begärt att få brandflygplan till platsen samt kallat på förstärkning av helikoptrar för att kunna bibehålla en hög säkerhet för vår personal ute på fältet. Vi kommer att fortsätta med skyddsavbränningen och för tillfället har vi genomfört bränning på 250 hektar vilket följer vår plan. Målet är att bränna ett område på 800 hektar och vi beräknar att skyddsbränningen kommer att pågå i några dagar.

INFORMATION UPPDATERAD SÖNDAG 22 juli klockan 18.15

Sverige största skyddsbränningen genom tiderna har pågått sedan klockan 15.10 idag söndag vid skjutfältet i Trängslet. Bränningen går enligt plan och kommer att pågå flera dygn.

När det gäller själva skogsbranden har det varit lugnt under dagen men vid 17.30 tiden startade en toppbrand (en brand i trädtopparna) i sydöstra delen av brandområdet.

- Toppbranden har ingenting med bränningen att göra och vi har satt in vattenbombande helikoptrar för att försöka släcka branden, säger Johan Szymanski, räddningsledare.

Gällade skyddsbränningen så sker den dock under kontrollerade former och räddningspersonalen som befinner sig på marken bränner en meter åt gången. Detta gör att det är en långsam process och man bränner alltid i motvind för att elden ska krypa sakta. Processen koordineras hela tiden av brandingenjörer som befinner sig i helikopter ovanför brandområdet. I ytterkanten av skyddsbränningen står det personal beredd att släcka ifall branden skulle sprida sig.

Se här en kartbild över området där vi just nu utför en skyddsbränning.


INFORMATION UPPDATERAD SÖNDAG 22 juli klockan 14.15 

- Idag genomför vi den hittills största planerade skyddsavbränningen i Sverige. Det är en säkerhetsavbränning som är nödvändig för att begränsa brandens spridningen till ett större område, meddelar Johan Szymanski, räddningsledare.

Genom att göra denna avbränning så skapar vi en moteld som gör det svårt för branden att spridas. Vi kommer att bränna av ett område på 800 hektar (tidigare avbränningar i Sverige har varit runt 120 hektar) som innehåller en hel del kullar och myrmark. Vilket kommer att göra att det brinner väldigt långsamt. Målet med denna insats är att underlätta vår bevakningen av brandens spridning.

Ibland kan det finnas naturliga begränsningslinjer i terrängen i form av sjöar, vattendrag eller berg, men i det nordöstra brandområdet har vi behov av att göra en skyddsavbränning, för att ta bort det torra materialet och få en bättre begränsningslinje.

Experter med stor vana av den här typen av bränningar finnas på plats. Samt cirka 60 personer från räddningstjänsten och försvarsmakten och två till tre helikoptrar som kommer att arbeta med denna avbränning. Säkerheten är mycket viktig för all personal som arbetar ute på brandområdet och är högt prioriterat.

INFORMATION UPPDATERAD SÖNDAG 22 juli klockan 10.20

Alla tillfartsvägar in till Trängslets skjutfält stängs av för allmänheten.

Karta över skjutfältsområdet i Trängslet (PDF)

För att ha en bra säkerhet för allmänhet och vår egen personal stänger vi alla infartsvägar in till skjutfältsområdet i Trängslet.

Läget är just nu lugnt, men vädret förväntas bli fortsatt varmt, torrt och med vindbyar vilket snabbt kan förändra brandförloppet. I förebyggande syfte stänger vi därför infartsvägarna in till området i fall vi behöver göra snabba förflyttningar och omgruppering av större räddningsstyrkor.

- Vi vädjar till allmänheten att inte bege sig ut på vägarna på skjutfältet. Vi behöver hålla vägarna tillgängliga för våra räddningsfordon och eftersom utrymmet är begränsat ökar risken för olyckor, säger Anders Attehed, stabschef.

INFORMATION UPPDATERAD SÖNDAG 22 juli klockan 07.40 

Natten har varit lugn med mindre bränder som blossat upp i det östra brandområdet. Vi följer vår plan och i nuläget är vi försiktigt optimistiska.

Dagens väder är stabilare och går mot varmare och torrare väder. I eftermiddag någon regnskur och eventuellt lite åska.

LÖRDAG 21 JULI

INFORMATION UPPDATERAD LÖRDAG 21 juli klockan 22.45 

Vi planerar just nu inför morgondagen. Vårt fokus är inventering av manskap och resurser. En annan del i planeringen är en skyddsavbränning som ska begränsa spridningen till områden utanför brandområdet. En sådan kan genomföras när vädret är gynnsamt.

Vi kommer under natten att ta emot hjälp från Tyskland, både personal och fordon. De är på väg upp genom Sverige just nu.

Nu hoppas vi på en lugn natt och återkommer med ny rapportering i morgon förmiddag.

INFORMATION UPPDATERAD LÖRDAG 21 juli klockan 19.35 

De tre nya bränderna som blossade upp i Idre och Särna är släckta och det var blixtnedslag som var orsaken. 

Vi arbetar just nu med att bygga ihop det 3 km långa sprinklersystemet med våra utlagda vattenslangar. Det gör att vi kan omringa ett större område och begränsa spridningen ytterligare.

Vädermässig så kommer det att bli torrare och varmare under de närmaste dagarna. Dock inte så kraftiga vindar. I morgon söndag meddelar stabens meteorolog att det beräknas att komma någon enstaka regnskur, men som tyvärr inte kommer att ha någon påverkan på brandens förlopp. Till veckan kommer temperaturen fortsätt att stiga. Från tisdag och onsdag kan det bli upp mot 30 grader. 

- Dessa dagar kommer att bli avgörande för hur branden utvecklar sig, säger Anders Attehed, stabschef.

INFORMATION UPPDATERAD LÖRDAG 21 juli klockan 17.20

Arbetet med att dra slang runt brandområdet pågår för fullt. I norra och östra delen är det i stort sett klart. De växlande vindarna som just nu råder i området försvårar släckningsarbetet en del.

Åskvädret har gjort att försvarets helikoptrar valt att gå ner för att ta en paus och invänta bättre väder.

Vi arbetar just nu för att bränderna inte ska sprida sig utanför våra begränsningslinjer och vi försöker skapa så bra förutsättningar vi kan inför det för kommande väderomslaget. Vi säkrar bland annat upp med material på några utvalda platser.

Det har blossat upp en brand i Idre, en markbrand som är 50 x 50 meter och i Särna brinner ett område 20 x 20 meter, släckningsarbete pågår på båda platserna.

INFORMATION UPPDATERAD LÖRDAG 21 juli klockan 15.40

Rättelse Grantorpsvägen är bara öppen för behörig personal, ej civil trafik.

INFORMATION UPPDATERAD LÖRDAG 21 juli klockan 14.00

Grantorpsvägen är öppen för trafik igen. 

Just nu har vi brandbekämpning från luften i det norra brandområdet, en tankbil med vattenkanon jobbar i det södra. Vi har full beredskap vid alla begränsningslinjer om det skulle blossa upp nya bränder.

Säkerhetsavståndet, 1000 meter, från målområdet (skjutfältet med farlig ammunition) ligger kvar. Vi prioriterar säkerheten högt för all personal som är ute på fältet och jobbar. 

Vi tittar noga på brandens utbredningsområde för fortsatt planering och följer hela tiden SMHI’s prognoser med hjälp vår meteorolog på plats. 

- På sikt, tisdag/onsdag i nästa vecka, ser vädret ut att blir till vår nackdel vilket gör att vi behöver kraftsamla för att stå emot en spridning av branden, säger Johan Szymanski, räddningsledare.

INFORMATION UPPDATERAD LÖRDAG 21 juli klockan 11.55

Grantorpsvägen i skjutfältsområdet är öppnad för all trafik.

INFORMATION UPPDATERAD LÖRDAG 21 juli klockan 10.55

Nu befinner vi oss på dygn 10 i brandsläckningsarbetet. Vi fortsätter att släcka småbränder på marken. Vi har en större brand mot östra sidan i brandområdet. Branden ligger inom målområdet, det vill säga det området där vi inte får gå in och brandbekämpa på grund av risken med farlig ammunition. Den här branden får naturen själv släcka, därav den rådande rökutvecklingen som du kan känna av. Skulle branden nå yttergränsen i målområdet så har vi personal på plats beredda att bekämpa den. I övrigt fortsätter vi vårt arbete enligt plan och vi är fortsatt försiktigt optimistiska. 

INFORMATION UPPDATERAD LÖRDAG 21 juli klockan 08.05

Inget nytt har hänt under natten, vi jobbar på enligt plan. Det brinner och ryker på samma ställen som i går kväll. Vi följer vår plan och i nuläget är vi försiktigt optimistiska.

FREDAG 20 juli

Information uppdaterad fredag 20 juli klockan 22.35

Under kvällen har skogsbrandsexperter varit och inspekterat norra begränsningslinjen i brandområdet. Det är gott hopp om att vår plan kommer att hålla om vädret är med oss.

Vi vässar logistiken, samverkan och säkerheten de närmaste dagarna.

I natt är vi ute med bandvagn och personal för att skapa förutsättningar för att släcka de områden som ryker. Det är också ett antal personal som lägger ut extra slang och färdigställer den 3 km långa sprinklerlinjen, det vill säga en stor vattenspridare som ska hjälpa till i det östra brandområdet.

Information uppdaterad fredag 20 juli klockan 19.45

Just nu pågår släckning av glödbränder i områdets norra del. Det går åt väldigt mycket slang för att nå bränderna och det är tungt och besvärligt för vår personal. Helikoptrar och bandvagnar fortsätter sitt arbete.

Räddningsledningen har beslutat att avstå från den erbjudna brandstyrkan från flygförbandet F7 i Ronneby. Den resursen ska i stället gå till Kårböle i Hälsingland där den behövs bättre.

- Vi har kommit bättre i fas och kan nu planera framåt på ett annat sätt, säger Markus Hjelm, insatschef.

Älvdalens kommundirektör Stefan Linde kunde sent på eftermiddagen meddela alla fastighetsägare som tidigare fick evakuera sina hem att de kunde återvända.

Information uppdaterad fredag 20 juli klockan 18.20

- Vi har gjort en överflygning över brandområdet under dagen och vi håller begränsningslinjerna, vi har haft vinden med oss idag säger en försiktigt optimistiskt Johan Szymanski, räddningsledare. Vädret kommer att vara avgörande för hur det går fram över.

Området med farlig ammunition kommer naturen att få släcka själv eftersom det är för farligt för personal och helikoptrar att gå in där.

Det VMA (viktigt meddelande till allmänheten) som gick ut den 18 juli 10.00 är nu upphävt: "Räddningsledaren uppmanar boende och alla som befinner sig i området mellan skjutfältet och Lillhärdalsvägen från Kryptjärn till Haftorsbygget att snarast utrymma”

Fortsätt dock att hålla er informerade om läget förändras. VMA avseende själva skjutfältet kvarstår.

Information uppdaterad fredag 20 juli klockan 16.00

Läget är lite mindre akut och släckningsarbetet går in i en mer strategisk planeringsfas. Vi arbetar fortfarande med fyra helikoptrar, bandvagnar, sprinklers och ca 40 brandmän i arbete. Vi säkrar upp arbetsmiljön för brandstyrkan med en grupp som fäller träd i berörda områden.

Information uppdaterad fredag 20 juli klockan 13.40

Överbefälhavaren och försvarsministern var väldigt nöjda efter sitt besök med hur vi organiserat oss i räddningsarbetet. Stabsarbetet och all personal i fält fick med beröm godkänt. De gick runt och pratade lite med personal i tjänst innan sin avfärd ut för inspektion av brandområdet.

Inga fler bränder har blossat upp. Släckningsarbete och andra brandåtgärder fortgår enligt plan. Det är bl.a. ett antal helikoptrar i luften och brandmän på marken. Vi har fått fram 53 sprinklers som just nu körs ut. Begränsningslinjerna hålls.

Information uppdaterad fredag 20 juli klockan 09.45

Inga nya bränder har blossat upp. Begränsningslinjerna hålls. Räddningsledningen har därför beslutat att inte begära in mer resurser. Vi omgrupperar nu våra styrkor, vi avvecklar vissa områden och etablerar nya.

Överbefälhavaren och försvarsministern anlände 09.30 för att träffa räddningsledning och personal ute på fältet.

Ca 12.00 anländer vice stadsministern Isabella Lövin för att få en orientering om branden och räddningsinsatsen.

Information uppdaterad fredag 20 juli klockan 07.40

 Natten i brandområdet i Älvdalen har varit förhållandevis lugn. Under morgonen kommer fyra helikoptrar att gå upp börja vattenbomba. Två militära Black Hawk som ska arbeta över den del där sprängmedel kan ligga kvar, och två civila helikoptrar i övriga delar.

Räddningsledningen har beslutat att säkerhetsavståndet till marken där det kan finna gamla granater är utökad till 1000 meter.

Torsdag 19 juli

Information uppdaterad torsdag 19 juli klockan 23.00
Vattenbombningen med helikoptrar kommer att återupptas på fredag morgon, eventuellt i 09-tiden. Även över det område där odetonerade artilleripjäser kan ligga, ska det vattenbombas. Där avbröts helikoptrarnas arbete tidigare på torsdagen p g a risken för explosioner och att det krävdes ett säkerhetsavstånd på 800 meter, även rakt upp i luften, vilket skulle innebära en fara för vanliga helikoptrar.

Nu kommer två militära Black Hawk-helikoptrar kunna vattenbomba även där. De anses ha ett tillräckligt bra splitterskydd för att kunna klara explosioner på marken.

Dessutom kommer två civila helikoptrar att arbeta på andra håll i brandområdet i Älvdalen där det inte råder explosionsrisk.

Tre helikoptrar förflyttas från Älvdalen till andra bränder i Sverige. Det innebär att totalt fyra helikoptrar kommer att vattenbomba branden kring Trängslet i Älvdalen.

Information uppdaterad torsdag 19 juli klockan 20.33

Vattenbombningen från helikopter har avbrutits. Anledningen är risken för detonationer av liggande artilleripjäser på marken i Trängslets skjutfält. På onsdagen detonerade en kraftig pjäs vid 19.30-tiden. Under torsdagen har experter bedömt kraften och kommit fram till att det krävs ett säkerhetsavstånd på 800 meter, även rakt upp i luften, om gammal artilleriammunition detonerar. Det innebär en stor risk om en helikopter skulle passera ett explosionsområde.

- Vattenbombning har därför avbrutits i den del av skjutfältet där gammal ammunition kan ligga kvar och där det är varmt. I de övriga brandområdena beräknas vattenbombningen komma igång igen när nya beräkningar har gjorts, säger räddningsledare Johan Szymanski på Mora brandkår.

Nu görs försök med att köra med bandvagnar fram och tillbaka på myrarna vid det västra brandområdet, utanför där explosionsrisken är stor. Tanken är att trycka ner den våta marken för att skapa blöta strängar som ska hindra eldens spridning.

Det kommande arbetet: Insatserna fortsätter med att hålla begränsningslinjerna i norr, öster och söder från marken. Ett system med sprinklers planeras att läggas ut.

Från klockan 22.00 kommer arbetet att gå ner i intensitet för att återupptas med full kraft klockan 04.00 på fredag morgon. Under natten väntas förstärkningar från Stockholms och Kalmar län.

Information uppdaterad torsdag 19 juli klockan 20.25

 Hela den styrka på 55 man från Jönköpings län som har bekämpat branden i Älvdalen, ska förflyttas till Jämtland och bränderna där.

- Läget är mer akut där uppe. I Jämtland handlar det om att skydda liv och byggnader. Här är det enbart skog som brinner och då måste vi prioritera om, säger räddningsledare Johan Szymanski på Mora brandkår.

Under fredag kommer personal och fordon från räddningstjänsterna i Stockholm och Kalmar län att kunna förstärka släckningsarbetet i Älvdalen. Det innebär att de i antal i princip ersätter de som förflyttas till Jämtland.

Information uppdaterad torsdag 19 juli klockan 15.40

Arbetet bedrivs med samma intensitet och bekämpningen har gett effekt. Det är fortfarande fuktigt i marken och de öppna eldhärdarna är få. Dock blir de kommande timmarna mycket viktiga eftersom det blir varmare och vinden kan tillta. I takt med att marken torkar ur igen kan nya brandhärdar uppstå.

- ­Personalen är såklart trött men jobbar med tillförsikt och stämningen är god ute i brandområdet. Det är positivt att se hur bra samarbetet löper mellan olika organisationer på plats, säger räddningsledare Johan Szymanski.

Information uppdaterad torsdag 19 juli klockan 13.40

Brandbekämpningen fortsätter med samma styrka. För närvarande bekämpar 70 personer och sju helikoptrar brandhärdarna ute i terrängen. Positivt är att elden inte längre sprider sig utan brandkåren håller begränsningslinjerna. Personal har även kunna avancera 500 meter in i området.

- Vi börjar se effekt på våra insatser och alla jobbar oerhört hårt. Läget ser lite bättre ut än igår men nu på eftermiddagen väntas vädret bli varmare och torrare så läget kan förändras snabbt, säger räddningsledare Johan Szymanski på Mora brandkår.

Väg 1061 mellan Särna och Lillhärdal har öppnats igen, eftersom branden inte längre sprider sig åt det hållet och att röken över vägen har lättat.

På fredagen väntas både vice statsminister Isabella Lövin och ÖB Micael Bydén besöka brandområdet kring Trängslet i Älvdalen.

Information uppdaterad torsdag 19 juli klockan 10.45

Läget är oförändrat. Branden har inte spridit sig vidare, vi är försiktigt optimistiska. I norra brandområdet har vi börjat släcka längs begränsningslinjen och påbörjat släckning 25 meter inåt. Småbränder vattenbombas just nu med fem helikoptrar, och efter lunch kommer vi ha åtta helikoptrar.

I morse såg vi bara två öppna lågor, men vi kan ännu inte ta oss in i målområdet i nordvästra brandområdet där det kan finnas odetonerad ammunition. 

Information uppdaterad torsdag 19 juli klockan 09.20

En flygning över brandområdet har visat att en kraftig detonation av en granat har inträffat i det södra brandområdet. Det är oklart när detonationen inträffade. Ingen person har kommit till skada av detonationen. 

– Det här visar att Räddningstjänstens beslut om att hålla personal borta ifrån farliga områden har varit rätt, säger räddningsledare Johan Szymanski.

Information uppdaterad torsdag 19 juli klockan 06.15

 • Läget oförändrat under natten. Fortsatt kritiskt men ingen förvärring. 

 • Räddningspersonal har under natten jobbat längs norra, södra och västra brandbegränsningslinjerna. Den östra är vid ett så kallat målområde där det kan finnas odetonerad ammunition, där kommer snart helikoptrar flyga över för att få en överblick av läget.

 • Under natten har vi fått in förstärkning av resurser till det fortsatta arbetet.

 • Väderläget ser ut att bli mer gynnsamt med svagare vind och högre luftfuktighet.

Onsdag 18 juli

Information uppdaterad onsdag 18 juli klockan 20.45

 • Begränsningarna hålls, vi har lyckats trycka tillbaka branden till begränsningen. 

 • Vi håller igång brandbekämpningsarbetet under natten mot torsdagen med brandpersonal och militär, men inte lika aktivt när det blir mörkt på grund av säkerhetsläget för personalen. Det är svårt att se fallande träd när det blir mörkare, men vi återupptar arbetet med full styrka igen tidigt imorgon bitti. 

 • Vinden har kantrat så nu jobbar vi även på östra delen av brandområdet. Det är ett så kallat målområde där det finns odetonerad ammunition. Det innebär att vi inte kan jobba så nära själva branden.

 • Räddningspersonal från Jönköpings län anländer nu för att stärka upp resurserna, och vi har redan personal på plats från Stockholm, Mälardalen, Småland, Värmland, Gotland och våra grannkommuner. 

 • Frankrike skickar bombflyg till Sverige och vi hoppas få ta del av hjälpen så snart som möjligt. Vi ser att vi har några dygn framöver som vi måste hålla ut med arbetet för att få bukt med branden. 

Information uppdaterad 18 juli klockan 18.50
Tidigare idag spred sig elden över begränsningslinjerna i det nordvästra brandområdet, men räddningstjänsten rapporterade kl. 18 att de håller begränsningslinjerna igen.

Ytterligare en helikopter har satts in i arbetet. Totalt arbetar nu 5 helikoptrar med släckningsarbetet. Räddningstjänsten sätter nu in skördare för att försöka skapa en brandgata och på så sätt skära av brandområdet.

Alla boenden mellan skjutfältet och Lillhärdalsvägen från Kryptjärn till Haftorsbygget har evakuerats och inga personer ska befinna sig i området.

 

Information in English

July 18th, 18.00 CET

At 4 pm the fire was spreading northwest over the borderlines that the Fire brigade is trying to keep. The fire fighters had to pull back from the area. But at 6 pm they could go back and now the borderlines are kept.


One more Black Hawk – helicopter is working to stop the fire, totally 5 helicopters are working right now. Harvesters are trying to make a firebreak and cut off the fire. 


The weather forecast says that the wind will increase and change direction at 7 pm till 8 pm, so that will probably be a critical hour for the fire brigades.
People have been evacuated from the firing range (Trängslet) and Lillhärdalsvägen from Kryptjärn to Haftorsbygget and reportedly no people are located in the area.

Bakgrund

 • Torsdagen den 12 juli

Branden vid Trängslet i Älvdalens kommun orsakas antagligen av ett blixtnedslag. Branden släcks vid flera tillfällen av kommunal räddningstjänst men blossar upp igen.

 • Fredagen den 13 juli och lördagen den 14 juli

Branden bevakas av Fortifikationsverkets personal, det rör sig då bara om mindre bränder.

 • Söndagen den 15 juli

Branden blossar branden upp på nytt och släckningsarbetet försvåras av att det finns odetonerad ammunition på området. Räddningstjänsten meddelar att de är hårt ansträngda av branden och andra bränder och att läget inte ser bra ut när det gäller släckningsarbetet. De räknar då med att insatsen ska fortsätta minst tre dagar till. Under natten mot måndag håller sig branden inom de begränsningslinjer som räddningstjänsten satt upp.

 • Måndagen den 16 juli

Under måndag eftermiddag 16 juli tar branden ny fart och det blir en regelrätt toppbrand, det vill säga branden sprids blixtsnabbt från träd till träd. Räddningstjänsten tvingas backa ut ur området och branden sprider sig okontrollerat. Det går inte heller att göra någon markinsats på grund av att det finns odetonerad ammunitionen på platsen.

Ett VMA (viktigt meddelande till allmänheten) går ut med information om att alla som befinner sig i skjutområdet ska utrymmas. Branden bekämpas från luften med de få resurser som då finns till hands, två norska helikoptrar och en militärhelikopter.

Natten mot tisdagen den 17 juli förstärker Räddningstjänsten med lednings- och stabspersonal från Södertörn. Under natten görs en plan för att hantera branden, områdena med oexploderad ammunition skapar problem. Brandläget lugnar sig något under natten och tisdag förmiddag.

 • Tisdagen den 17 juli

Under eftermiddagen så blir det extremt snabba brandförlopp igen med aktiva toppbränder. Begränsningslinjen flyttas då och brandområdet utökas. Under kvällen lugnar branden ner sig. Räddningstjänsten kan fortfarande inte göra aktiva markinsatser.

 • Onsdagen den 18 juli

Under de tidiga morgontimmarna under onsdagen den 18 juli börjar branden sprida sig i tre riktningar. Under förmiddagen vid klockan 10 skickas ett VMA ut för att utrymma området mellan skjutfältet och Lillhärdalsvägen från Kryptjärn till Haftorsbygget.

Begränsningslinjen hölls fram till kl 16, då hoppade branden över cirka 200 meter. Personalen på marken backade och helikopterresurserna sattes in för att trycka tillbaka branden vilket lyckades.

Kontakta oss

 

Älvdalens kommun

 

   

E-post: kommun@alvdalen.se                       

Tel: 0251-313 00                                             Fax: 0251-312 09
  Postadress:
Box 100, 796 22 Älvdalen
Besöksadress:
Permatsvägen 1, 796 31 Älvdalen
Org.nr:
212000-2197