Hoppa direkt till huvudmenyn

Hoppa direkt till sidans innehåll

[Puffar]

Behandling av personuppgifter – en viktig fråga för kommunen

Hand som skriver på ett tangentbord

Du kanske har hört talas om personuppgiftslagen (PUL) och att den kommer att ersättas av en ny EU-övergripande förordning som ska reglera hur dina personuppgifter får hanteras? Den kallas kort för GDPR (General Data Protection Regulation) eller här i Sverige – Dataskyddsförordningen.

Dataskyddsförordningen börjar gälla den 25:e maj 2018 och kommer tillsammans med annan lagstiftning stärka individens rätt till sina personuppgifter och tydliggöra ansvar och skyldighet för den som behandlar personuppgifter.

I kommunen förbereder vi oss nu för att fastställa att vi gör allt rätt när lagen börjar gälla, till exempel att vi bara har de uppgifter vi behöver för ett i förväg bestämt ändamål, att vi bara lagrar uppgifter så länge det är nödvändigt och att vi inte samlar in fler personuppgifter än vi behöver.

Ett av syftena med förordningen är att värna om individens fri- och rättigheter, och alltså att stärka den enskildas rätt till skydd av personuppgifter. Dataskyddsförordningen har också till syfte att skapa en enhetlig och likvärdig nivå för skydd av personuppgifter inom hela EU. Ett annat syfte är att modernisera dataskyddsdirektivets regler från 1995 och att anpassa det till det nya digitala samhället.

Precis som tidigare kommer du att få information om hur dina personuppgifter behandlas, av respektive förvaltning. Personuppgiftsansvarig i kommunen är respektive nämnd.

Från och med 25 maj 2018 kommer det att finnas ett dataskyddsombud i kommunen. Dataskyddsombudet är allmänhetens kontaktperson vid klagomål eller frågor gentemot kommunens sätt att behandla personuppgifter och har också till uppgift att kontrollera att kommunen följer dataskyddsförordningen och annan lagstiftning rörande personuppgiftsbehandling. Kontaktuppgifter kommer att finnas här på hemsidan.

Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter

Kontakta oss

 

Älvdalens kommun

 

   

E-post: kommun@alvdalen.se                       

Tel: 0251-313 00                                             Fax: 0251-312 09
  Postadress:
Box 100, 796 22 Älvdalen
Besöksadress:
Permatsvägen 1, 796 31 Älvdalen
Org.nr:
212000-2197