Hoppa direkt till huvudmenyn

Hoppa direkt till sidans innehåll

[Puffar]

Betongbron vid Lill-Åsen avstängd


Fortum har beslutat att renovera Åsens kraftstation under 2018. Renoveringen ska säkerställa en framtida produktion med hög tillgänglighet.


Åsens kraftstation i Österdalälven togs i drift 1963 och behöver nu renoveras och rustas upp, bland annat kommer turbinen och dess löphjul att bytas ut.
Utöver renoveringen av turbinen kommer även generatorn samt de mekaniska och elektriska systemen att renoveras.


Arbetet inleds den 3 april med att vattenintaget till turbinen stängs, vilket innebär att vattnet kommer att ledas förbi genom utskoven (magasinsluckorna) under renoveringsarbetet.


Under avställningsperioden kommer det att spillas genom utskoven, vilket kommer medföra att vägöverfarten nedströms Åsens kraftstation vid Lill Åsen kommer att vara helt avstängd under hela renoveringsperioden dvs. från den 3 april till och med den 31 oktober 2018.
Vägöverfarten vid Lill Åsen är inte allmän väg men är vanligtvis öppen för biltrafik. Arbetena innebär att man inte kan nyttja vägöverfarten som passage, varken till fots eller med bil.


Den normala överfarten över Österdalälven via stora bron (Färjan) strax nedströms Åsens kraftstation påverkas inte av denna renovering.
Arbetet beräknas vara avslutat den 31 oktober i år.

Om Åsens kraftstation
Installerad effekt är 24 MW genom vilken vi får avleda 120 m3/s. Det ger en årlig produktion på cirka 115 GWh.

Kontakta oss

 

Älvdalens kommun

 

   

E-post: kommun@alvdalen.se                       

Tel: 0251-313 00                                             Fax: 0251-312 09
  Postadress:
Box 100, 796 22 Älvdalen
Besöksadress:
Permatsvägen 1, 796 31 Älvdalen
Org.nr:
212000-2197