Hoppa direkt till huvudmenyn

Hoppa direkt till sidans innehåll

[Puffar]

Dags för medborgarundersökning i Älvdalens kommun


I dagarna skickar Statistiska Centralbyrån (SCB) ut en medborgarundersökning till 800 invånare i Älvdalens kommun. Undersökningen ger möjlighet för kommunens medborgare att tycka till om möjlighet till inflytande, den kommunala servicen och hur det är att bo och leva i kommunen.

Om du är en av de som får enkäten betyder det mycket för oss om du tar dig tid att svara. Vår ambition är att ständigt förbättra vår service till våra medborgare och vi arbetar för kommunens bästa. Varje dag. Medborgarundersökningen ger oss ett viktigt underlag för att utveckla våra verksamheter och vår kommun.

Vad är en medborgarundersökning?

SCB:s medborgarundersökning är nationell och genomförs i år i 131 kommuner runt om i landet. Medborgarundersökningen ger medborgarna en möjlighet att tycka till om sin kommun och dess verksamheter. Frågorna är indelade i tre huvudområden:

  • Kommunen som plats att leva och bo
  • Kommunens verksamheter
  • Inflytande på kommunala beslut och verksamheter

Vilka kommunmedborgare har chansen att delta?

De personer som får enkäten är slumpmässigt utvalda från befolkningregistret. Urvalet tas från åldersspannet 18 till 84 år. I Älvdalens kommun får 800 personer enkäten hemskickad.

Varför ska du delta?

Det är självklart helt frivilligt att delta i undersökningen. Bilden av medborgarnas syn på kommunen blir tydligare och säkrare om många av de utvalda kommuninvånarna svarr. Det är i sin tur viktigt eftersom statistiken används som fakta när kommunen beslutar om framtiden. Ju fler som svarar, destor bättre underlag får vi att jobba vidare med. Dina synpunkter är viktiga och gör skillnad.

När redovisas resultatet?

Resultatet av undersökningen är klart och sammanställt i december 2017.

Om du är nyfiken på medborgarundersökningen som genomfördes 2015 kan du läsa resultatet här

Tack på förhand för ditt engagemang!

Kontakta oss

 

Älvdalens kommun

 

   

E-post: kommun@alvdalen.se                       

Tel: 0251-313 00                                             Fax: 0251-312 09
  Postadress:
Box 100, 796 22 Älvdalen
Besöksadress:
Permatsvägen 1, 796 31 Älvdalen
Org.nr:
212000-2197