Hoppa direkt till huvudmenyn

Hoppa direkt till sidans innehåll

[Puffar]

En halv miljon till Musikskolan


Kulturrådet fördelar under två år utvecklingsbidrag till landets kommunala musik- och kulturskolor.

178 kommuner får dela på 97 miljoner kronor och pengarna ska användas för att få nya elevgrupper att delta. Älvdalens kommun sökte och fick 500 000 kr.

Musikskolan i Älvdalens kommun vill utvecklas till kulturskola. Projektpengarna kommer att användas till att starta dansundervisning med frivilliga grupper. Med tanke på att kommunen har ett stort antal nyanlända vill man kombinera det med att göra dansen till en mötesplats för integration.


Vad är Kulturrådet?

Kulturrådet är en myndighet under Kulturdepartementet och har till uppgift att, med utgångspunkt i de nationella kulturpolitiska målen, verka för kulturens utveckling och tillgänglighet genom att fördela och följa upp statliga bidrag och genom andra främjande åtgärder.

Kontakta oss

 

Älvdalens kommun

 

   

E-post: kommun@alvdalen.se                       

Tel: 0251-313 00                                             Fax: 0251-312 09
  Postadress:
Box 100, 796 22 Älvdalen
Besöksadress:
Permatsvägen 1, 796 31 Älvdalen
Org.nr:
212000-2197