Hoppa direkt till huvudmenyn

Hoppa direkt till sidans innehåll

[Puffar]

Färre arbetslösa i Älvdalens kommun


Siffrorna gällande arbetslösa i Älvdalen sjunker, båda bland ungdomar och vuxna. Det gäller även för hela Dalarna. I januari kom statistik från Arbetsförmedlingen som visar att så många lediga jobb som i januari år har det inte varit på 24 år.

Efterfrågan på arbetskraft är således mycket hög i Dalarna. I januari anmäldes mer än 3 500 lediga jobb till Arbetsförmedlingen i länet. Mer än hälften av jobben (52 procent) fanns inom vård och omsorg varav 1 100 avsåg jobb som gymnasieutbildade undersköterskor, vårdbiträden och vårdare.

I många kommuner finns en stor oro för hur de ska klara av bemanningen inom just vård och omsorg, både inför sommaren och under kommande år. Här kan nyanlända och andra arbetslösa hjälpa till att öka tryggheten. I Dalarnas län finns drygt 100 nyanlända arbetslösa, som har en utbildning inom hälso- och sjukvård från sina hemländer. De kan utgöra en del av den resurs som kommuner och landsting behöver.

I ett pressmeddelande från Arbetsförmedlingen från den 13 mars kan läsas att arbetslösheten bland unga i Dalarna (18-24 år) har sjunkit från 13,6 procent från februari 2016 till 11,9 procent i februari i år. I Älvdalen har siffran också sjunkit något och ligger på 5,9 procent.

Kontakta oss

 

Älvdalens kommun

 

   

E-post: kommun@alvdalen.se                       

Tel: 0251-313 00                                             Fax: 0251-312 09
  Postadress:
Box 100, 796 22 Älvdalen
Besöksadress:
Permatsvägen 1, 796 31 Älvdalen
Org.nr:
212000-2197