Hoppa direkt till huvudmenyn

Hoppa direkt till sidans innehåll

[Puffar]

Granskning av kommunens fiberutbyggnad

Fiberkablar på rullar

Med anledning av de uppgifter som framkommit i P4 Dalarnas granskning av fiberutbyggnaden i Mora, Orsa och Älvdalen har kommunerna beslutat att tillsätta en extern utredning.

P4 Dalarna granskar utbyggnaden av fibernätverket i Mora, Orsa och Älvdalens kommuner. Enligt granskningen ska kommunerna ha godkänt fakturor felaktigt och betalat ut mer pengar än vad avtalet anger till den leverantör som upphandlats för att sköta fiberutbyggnaden.

– Vi ser allvarligt på detta. Det är oroväckande och inte acceptabelt om det skulle vara så att vi inte använt skattebetalarnas pengar på rätt sätt, säger kommundirektör Stefan Linde.

Älvdalens kommun har innan P4:s granskning upptäckt felaktigheter i fakturor från företaget som skött installationerna.

- Vid de tillfällen som vi känner till där vi blivit felaktigt fakturerade har vi begärt pengar tillbaka och fakturorna har korrigerats. Samtidigt är det viktigt att någon utomstående kan undersöka detta så att vi får hela bilden klar för oss, säger Stefan Linde.

Exakt vilka belopp det kan handla om och hur omfattande det är ska nu extern utredning göras av revisionsföretaget PWC.

PWC har fått i uppdrag att se över följande frågor:

• Har avvikelser gjorts gentemot upphandlat ramavtal?

• Har interna rutiner för fakturakontroll och avtalsuppföljning fungerat på ett tillfredsställande sätt?

• Har felaktiga betalningar mot fakturor skett? Om ja, i så fall i hur stor omfattning?

• Har det skett andra eventuella felaktigheter i avtalshanteringen?

Utifrån svaren ska PWC ge förslag till förbättringsåtgärder.

8 februari 2018

Kontakta oss

 

Älvdalens kommun

 

   

E-post: kommun@alvdalen.se                       

Tel: 0251-313 00                                             Fax: 0251-312 09
  Postadress:
Box 100, 796 22 Älvdalen
Besöksadress:
Permatsvägen 1, 796 31 Älvdalen
Org.nr:
212000-2197